Utbildning och handböcker

Här hittar du handböcker och utbildningsfilmer för avvikelserapportering.

 

Handböcker

Handbok för användare - Avvikelsehantering Vårdskada Lifecare

Handbok för användare - Avvikelsehantering Missförhållande/annan avvikelse Lifecare

Handbok för användare - Avvikelsehantering Klagomål, synpunkter


Utbildningsfilm

Utbildningsfilmer för avvikelsehantering

 

Presentationsmaterial

Rapportera, Ta emot, Inled utredning

Utredning, Åtgärder, Avsluta utredning, Avsluta Avvikelse