Ekonomi

Om ekonomi-
avdelningen

Tibro kommuns ekonomienhet är ett verksamhetsnära stöd i ekonomi-, upphandlings- och inköpsfrågor till kommunens medarbetare. Enheten finns centralt samlad på kommunledningskontoret under ledning av kommunens ekonomichef.

Ekonomisupport

Sofia Thorsell  181 14                  Ann-Sofie Johansson 181 27 ekonomi@tibro.se eller Teams

Ekonomistyrning

Här hittar du material som rör ekonomistyrning.

Nytt ekonomisystem ERP

Här finns viktig info om det nya ekonomisystemet ERP som just nu implementeras.

Raindance (gamla ekonomisystemet)

Här samlar vi information om användningen av det gamla ekonomisystemet Raindance. De flesta ekonomiuppgifter du behöver göra från maj 2023 och framåt görs dock inte i Raindance utan i det nya ekonomisystemet ERP.

Proceedo (e-handel & fakturor)

Proceedo är vårt system för e-handel och leverantörsfakturahantering. Här samlar vi information om hur du använder Proceedo.

Upphandling och inköp

Kommunens inköp styrs av upphandlingslagstiftning och de styrande dokument som kommunens politiker fastställt. Sedan 1 januari 2023 gäller en ny inköpspolicy och nya riktlinjer för inköp. De följande sidorna beskriver hur du ska göra i olika inköpssituationer.

Betalningsuppgifter

Här hittar du information om fakturering till kommunen, elektroniska adresser, betalningsuppgifter och organisations- och momsregistreringsnummer.

Blanketter

Här hittar du blanketter gällande ekonomi som Tibro kommun använder.

Utbildningar

Här hittar du utbildningstillfällen som ekonomienheten håller i och som du kan anmäla dig till.

Introduktion Budgetansvariga

Här finns introduktionsmaterial för dig som är ny i rollen som budgetansvarig

YY-koder

Här finns samtliga förvaltningars referenskoder listade under respektive underrubrik.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']