Ekonomi

Om ekonomi-
avdelningen

Tibro kommuns ekonomienhet är ett verksamhetsnära stöd i ekonomi-, upphandlings- och inköpsfrågor till kommunens medarbetare. Enheten finns centralt samlad på kommunledningskontoret under ledning av kommunens ekonomichef.

Kontakt

Kontaktpersoner vid frågor gällande ekonomi.

Konton och nummer

Fakturor, betalningar, adresser, kontonummer mm.

Upphandling och inköp

Inköp och upphandling styrs av lagar och regler, som syftar till att främja en sund konkurrens och en så effektiv användning av skattepengarna som möjligt.

Blanketter

Här hittar du blanketter gällande ekonomi som Tibro kommun har samt kortfattade beskrivningar om vad de olika blanketterna ska användas till. Se mappen "Blanketter" längst ner på sidan för fler blankettformat (Word och Excel).

Manualer och checklistor

Här hittar du alla Tibro kommuns manualer, checklistor och styrdokument som rör ekonomiarbete.

Proceedo och Raindance

Tibro kommun använder Visma Proceedo för beställningar och leverantörsfakturahantering. För rapporter och uppföljning används Raindance.

Utbildningar

Här hittar du utbildningstillfällen som ekonomienheten håller i och som du kan anmäla dig till.