Ekonomi

Om ekonomi-
avdelningen

Tibro kommuns ekonomienhet är ett verksamhetsnära stöd i ekonomi-, upphandlings- och inköpsfrågor till kommunens medarbetare. Enheten finns centralt samlad på kommunledningskontoret under ledning av kommunens ekonomichef.

Ekonomisupport

Sofia Thorsell  181 14                  Ann-Sofie Johansson 181 27 ekonomi@tibro.se eller Teams

Betalningsuppgifter

Här hittar du information om fakturering till kommunen, elektroniska adresser, betalningsuppgifter och organisations- och momsregistreringsnummer.

Upphandling och inköp

Kommunens inköp styrs av LOU (Lag om Offentlig Upphandling) och så har kommunens politiker fastställt policy och riktlinjer som också påverkar hur inköpen ska hanteras. De följande sidorna beskriver konkret hur du ska göra i olika inköpssituationer.

Blanketter

Här hittar du blanketter gällande ekonomi som Tibro kommun har samt kortfattade beskrivningar om vad de olika blanketterna ska användas till.

Manualer och styrdokument

Här hittar du alla Tibro kommuns manualer, checklistor och styrdokument som rör ekonomiarbete.

Proceedo och Raindance

Tibro kommun använder Visma Proceedo för beställningar och leverantörsfakturahantering. För rapporter och uppföljning används Raindance.

Utbildningar

Här hittar du utbildningstillfällen som ekonomienheten håller i och som du kan anmäla dig till.

Introduktion Budgetansvariga

Här finns introduktionsmaterial för dig som är ny i rollen som budgetansvarig

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']