Vaccination

Här finner du blanketter, rutiner och länkar för vaccination inom kommunens hälso- och sjukvård.

Influensavaccin - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Folkhälsomyndighetens information om influensavaccination

Rutin för influensavaccinering i Tibro kommun patient 2023-2024

Hälsodeklaration - Anpassad för vaccination mot influensa och covid -19 av äldre personer inom kommunal vård och omsorg

Information till vårcentral och MAS - Uppdaterad och med rättelser - 26 sept. 2023

Generell behandlingsanvisning vid överkänslighetsreaktion i samband med vaccination 2023 undertecknad av Närhälsan och Hälsocentralen

Hälsodeklaration för vaccination i kommunal vård och omsorg.pdf (vgregion.se)

Rapportera biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket


Registrering av vaccination NVR

Rutin Registrering av vaccinationer i NVR 2023

Nationella vaccinationsregistret (folkhalsomyndigheten.se)

Manual – Registrera vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret (NVR) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot Covid-19

Information om höstens vaccinationer mot Covid-19 - MAS

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot Covid-19

Vårdgivarwebben VGR information mot Covid-19

Hälsodeklaration (vuxna) vaccination mot Covid-19 - med plats för ordination - för vaccination av brukare inom kommunal vård och omsorg

 

Vaccinering mot pneumokockinfektion

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Pneumokocker – om vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Rutin för pneumokockvaccincering i Tibro kommun 2023-2024

Underlag för vaccination mot pneumokockerSe kommunens blanketter och rutiner nedan: