Vaccination

Här finner du blanketter, rutiner och länkar för vaccination inom kommunens hälso- och sjukvård.

Influensavaccin - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Folkhälsomyndighetens information om influensavaccination

Rutin för influensavaccinering i Tibro kommun patient 2022-2023

Generell behandlingsanvisning vid överkänslighetsreaktion i samband med vaccination 2022 undertecknad av Närhälsan och Hälsocentralen

Rapportera biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket


Registrering av vaccination NVR

Rutin Registrering av vaccinationer i NVR 2023

Nationella vaccinationsregistret (folkhalsomyndigheten.se)

Manual – Registrera vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret (NVR) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot Covid-19

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot Covid-19

Vårdgivarwebben VGR information mot Covid-19

Hälsodeklaration (vuxna) vaccination mot Covid-19 - med plats för ordination - för vaccination av brukare inom kommunal vård och omsorg

 

Vaccinering mot pneumokockinfektion

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Pneumokocker – om vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Rutin för pneumokockvaccinering Tibro kommun

Underlag pneumovax för vaccination mot PneumokockerSe kommunens blanketter och rutiner nedan: