Användning av tjänstetelefon privat

Person som arbetar vid en bärbar dator med en mobiltelefon i handen.

Som medarbetare i Tibro kommun har du möjlighet att använda din tjänstetelefon även för privat bruk.

Privat användning av tjänstemobil
Tibro kommun erbjuder anställda som har mobiltelefon i tjänsten möjlighet att ansöka om privat användning av tjänstemobil. Mot ett schablonavdrag på 100 kronor/månad genom ett fast nettolöneavdrag tillåts tjänstemobilen att användas privat.

Ansökan
För att beställa tjänsten ansöker du via vår e-tjänst

Löneavdraget medger att du kan använda telefonen inom EES/EU, d.v.s inom merparten av Europa. Åker du utanför Europa rekommenderas att datatrafik stängs av i mobilen. Drabbas du av kostnader för roaming och datatrafik är det en diskussion du tar med din chef.

Mobilabonnemang förses regelmässigt med en surfpott på 20 GB/månad. Tar surfpotten slut erbjuds du köpa till mer, ett tillägg som är relativt dyrt, men kanske nödvändigt ibland.