HR-system

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Våra löne- personalsystem heter HR-portalen och Medvind. Här kan du läsa mer om dem.

Medvind

Programmet Medvind gäller för schema-, bemanning- och tidrapportering.  

Hur registrerar jag min arbetstid?

Samtliga medarbetare i Tibro kommun ska stämpla/registrera sin arbetstid i systemet Medvind. Du kan registrera din arbetade tid via en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Eventuella undantag görs för chefer som omfattas av förtroendearbetstid.

Klarmarkering av arbetstid varje månad

Samtliga medarbetare ska godkänna/klarmarkera sin arbetade tid under månaden. Detta ska ske senast den 3:e i efterkommande månad.

Exempel
Arbetad tid i februari ska klarmarkeras senast den 3 mars.

Chefer ska attestera medarbetarnas arbetstid varje månad

Som chef ska du attestera dina medarbetares arbetstid senast den 5:e varje månad.

Attesten måste vara genomförd detta datum för att medarbetarnas avvikelser (exempelvis sjukfrånvaro, semesterledighet, arbetad övertid etc.) ska hinna med lönekörningen.

Därför är det viktigt att samtliga medarbetare har klarmarkerat och godkänt sin tid senast den 3:e varje månad.

Ledighet och frånvaro

Alla former av frånvaro ska registreras i systemet Medvind, exempelvis semesterledighet, sjukfrånvaro, föräldraledighet m.fl.

All frånvaro ska vara godkänd från chef, men det är du som medarbetare som registrerar frånvaron i Medvind. När chef har attesterat ledigheten är frånvaron godkänd.

I HR-portalen skriver arbetsgivaren anställningsavtalen. Det finns guider för att utföra momenten i systemen. I systemet WinLas beräknas anställningstid och händelser registreras.

HR-portalen

I ​HR-portalen hanteras alla anställningar och det är här du som medarbetare kan se din lönespecifikation.

Lön utbetalas senast den 27:e i månaden. Om den 27:e är en helgdag så görs utbetalning närmast föregående vardag.

Samtliga medarbetare och arvodister i Tibro kommun får sitt lönebesked i elektronisk form, i ett så kallat e-lönebesked. E-lönebeskedet är tillgängligt via internet var du än befinner dig.

Hur du läser din lönespecifikation.