SOC

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Socialförvaltningens referenskoder

Benämning

YY-kod

Granskare

Konteringshjälp

Attestant

Bostadsanpassning YY603102 Anna-Carin Karlsson   Elin Zell
Socialnämnd YY610000 Gunnel Sieverthson   Rikard Strömkvist
Socialförvaltning stab YY620000 Gunnel Sieverthson   Rikard Strömkvist
SOC IT-samordnare YY622400 Linda Batshon Nilsson   Rikard Strömkvist
IFO ledning YY631000 Anna-Carin Karlsson   Elin Zell
Myndighetsenhet YY631100 Annelie Johansson   Elin Zell
Vardagsnära stöd VUX YY631200 Sylwia Schmidt   Peter Dahlqvist
Aktivitetshuset YY631300 Sylwia Schmidt   Peter Dahlqvist
Vardagsnära stöd BARN YY631400 Sylwia Schmidt   Peter Dahlqvist
Serviceenheten YY631500 Johanna Sundström   Elin von Harten
Personligt ombud YY631600 Rune Sjögren   Peter Dahlqvist
VoO ledning YY651100 Anna Johansson   Tor Kempe
Personalpool VoO YY651400 Ann-Sofie Andersson   Elin von Harten
Vakansförmedlingen YY651500 Ann-Sofie Andersson   Elin von Harten
Hemvården YY652100 Charlotte Bro   Marie Sjöberg
Kommunrehab YY653100 Anna Johansson   Rikard Strömqvist
Korttiden och Trygg hemgång YY653200 Anna Johansson   Inga-Lill Jonsson
Bonargården YY655200 Linda Henriksson   Lena C Johansson
Brittgården YY655300 Linda Henriksson   Sandra Eggen
Allégården YY655400 Maria Wadman   Carina Svensson
Bäckliden (syd) YY655600 Rebecca Nohlberg   Carina Laurila
Sjuksköterskenheten YY656100 Anna Johansson   Anna Lena Broberg
FN ledning YY671000 Anna-Carin Karlsson   Elin Zell
Tiljan YY672000 Sofia Erninge   Camilla Berg
Bäckadalsgatan YY672100 Marie Johansson   Sara Hillström
Pegasus YY672300 Marina Wendel   Camilla Berg
Gärdsmygen YY674100 Lena Apell   Sara Hillström
Korttidsvist utanför hem YY674200 Lena Apell   Sara Hillström
Personlig ass FK och kommunala beslut YY675000 Anna-Carin Karlsson   Elin Zell
Personlig ass 1 YY675100 Anna-Carin Karlsson   Camilla Berg
Personlig ass 2 ink förråd YY675200 Anna-Carin Karlsson   Sara Hillström