SOC

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Socialförvaltningens referenskoder

Benämning

YY-kod

Granskare

Konteringshjälp

Attestant

Soc övergripande YY602001 Gunnel Sieverthson   Rikard Strömkvist
Nämnd, stab, övergripande YY602002 Gunnel Sieverthson   Rikard Strömkvist
SOC IT-samordnare YY602003 Linda Batshon Nilsson   Rikard Strömkvist
Bostadsanpassning YY603102 Solan Grademyr   Elin Zell
IFO Barn YY603111 Annelie Johansson   Elin Zell
IFO Vux YY603121 Annelie Johansson   Elin Zell
Resursteam Vux YY603321 Sylwia Schmidt   Peter Dahlqvist
Resursteam Barn/Familjecentralen YY603351 Sylwia Schmidt   Peter Dahlqvist
Serviceenheten YY603371 Johanna Sundström   Elin von Harten
ÄO övergripande, mobil YY605001 Anna Johansson   Rikard Strömqvist
Poolen, vakans YY605140 Ann-Sofie Andersson   Elin von Harten
Hemvård YY605221 Charlotte Bro   Marie Sjöberg
Trygghetslarm budget YY605301 Charlotte Bro   Marie Sjöberg
Rehab - arbetsterapi och fysioterapi YY605302 Anna Johansson   Rikard Strömqvist
Träffpunkt Solsidan Var-Dags-Rum YY605311 Annika Johansson   Inga-Lill Jonsson
Allégården (nord) YY605511 Maria Wadman   Forouzan Magouli
Bonargården YY605521 Linda Henriksson   Lena C Johansson
Brittgården YY605532 Linda Henriksson   Sandra Eggen
Bäckliden (syd) YY605561 Rebecca Nohlberg   Carina Laurila
SSK-enheten riskavfall övrigt YY605602 Anna Johansson   Anna Lena Broberg
Trygg hemgång YY605631 Anna Johansson   Inga-Lill Jonsson
FN övergripande YY607003 Camilla Berg   Elin Zell
Bäckadalsgatan  YY607211 Marie Johansson   Sara Hillström
Tiljans gruppboende YY607231 Sofia Erninge   Camilla Berg
Bäckadal YY607241 Marie Johansson   Sara Hillström
Pegasus YY607261 Marie Johansson   Camilla Berg
Gärdsmygen YY607411 Lena Apell   Sara Hillström
Pers ass Övergripande  YY607511 Camilla Berg   Sara Hillström
Externa assistansärenden YY607521 Anna-Carin Karlsson   Elin Zell
Personlig assistenter YY607531 Sara Hillström   Camilla Berg
Resursteam + A-hus YY607541 Sylwia Schmidt   Peter Dahlqvist
Personlig assistenter YY607551 Camilla Berg   Sara Hillström
Ledsagning YY607601 Lena Apell   Sara Hillström
Pers omb + vuxenenheten YY610001 Rune Sjögren   Peter Dahlqvist