Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Socialförvaltningens referenskoder

Benämning

YY-kod

Granskare

Konteringshjälp

Attestant

Soc övergripande YY602001 Linda Batshon Nilsson   Rikard Strömkvist
Nämnd, stab, övergripande YY602002 Linda Batshon Nilsson   Rikard Strömkvist
IT, CGI, INERA, TUNSTALL YY602003 Linda Batshon Nilsson   Rikard Strömkvist
Anhörigstöd/bidrag YY602006 Linda Batshon Nilsson   Rikard Strömkvist
Personalannonser/Nyckelskåp YY602007 Elin Zell   Rikard Strömkvist
Mobil övergripande IFO YY603101 Solan Grademyr   Rikard Strömkvist
Bostadsanpassning YY603102 Solan Grademyr   Elin Zell
IFO Barn YY603111 Johanna Avdic   Elin Zell
IFO Vux YY603121 Johanna Avdic   Elin Zell
Resursteam Vux YY603321 Sylwia Schmidt   Elin Zell
Resursteam Barn/Familjecentralen YY603351 Sylwia Schmidt   Elin Zell
Serviceenheten YY603371 Johanna Sundström   Elin von Harten
ÄO övergripande, mobil YY605001 Anna Johansson   Jenny E Johansson
Poolen, vakans YY605140 Ann-Sofie Andersson   Elin von Harten
Hemvård YY605221 Charlotte Bro   Marie Sjöberg
Trygghetslarm budget YY605301 Charlotte Bro   Marie Sjöberg
Rehab - arbetsterapi och fysioterapi YY605302 Anna Johansson   Jenny E Johansson
Träffpunkt Solsidan Var-Dags-Rum YY605311 Annika Johansson   Marianne Dahlqvist
Demens Nord YY605511 Carina Laurila   Sofia Axelsson
Bonargården YY605521 Sandra Eggen   Lena C Johansson
Brittgården YY605532 Lena C Johansson   Sandra Eggen
Demens Syd (Bäckliden) YY605561 Marianne Dahlqvist   Carina Laurila
SSK-enheten riskavfall övrigt YY605602 Anna Johansson   Anna Lena Broberg
Trygg hemgång YY605631 Anna Johansson   Inga-Lill Jonsson
FN övergripande YY607003 Camilla Berg   Rikard Strömkvist
Bäckadalsgatan  YY607211 Christina Thorsell   Sara Hillström
Tiljans gruppboende YY607231 Sofia Erninge   Camilla Berg
Bäckadal YY607241 Christina Torsell   Sara Hillström
Pegasus YY607261 Christina Torsell   Camilla Berg
Gärdsmygen YY607411 Lena Apell   Sara Hillström
Pers ass Övergripande  YY607511 Camilla Berg   Sara Hillström
Externa assistansärenden YY607521 Johanna Avdic   Rikard Strömkvist
Personlig assistenter YY607531 Sara Hillström   Camilla Berg
Resursteam + A-hus YY607541 Sylwia Schmidt   Peter Dahlqvist
Personlig assistenter YY607551 Camilla Berg   Sara Hillström
Ledsagning YY607601 Lena Apell   Sara Hillström
Pers omb + vuxenenheten YY610001 Rune Sjögren   Camilla Berg
Iuventus YY611001 Sara Hillström   Camilla Berg
Iuventus myndighetshandl. Vita huset YY611301 Solan Grademyr   Peter Dahlqvist