Beloppsgränser vid upphandling

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Beroende på vad som upphandlas och till vilken verksamhet det ska användas så gäller olika beloppsgränser. Här är en sammanställning av aktuella beloppsgränser.

Tröskelvärden vid upphandling

Mer information kommer senare.

Olika beloppsgränser för direktupphandling

Den vanliga direktupphandlingsgränsen som gäller vid de flesta kommunala upphandlingar är 615 000 kr. Det finns dock ett antal andra beloppsgränser som kan tillämpas vid vissa typer av upphandlingar och gör det möjligt att direktupphandla till högre belopp. 

Välfärdstjänster

Vissa välfärdstjänster får direktupphandlas till ett värde om 2 134 000 kr. Det gäller t ex sjukvårdstjänster, sociala tjänster och vissa undervisningstjänster.

Försörjningssektorn

Inom försörjningssektorn gäller direktupphandlingsgränsen 1 142 000 kr.
Försörjningssektorn avser endast avgränsade verksamheter som tillhandahåller eller driver fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av gas, värme, el eller dricksvatten, eller som levererar gas, värme, el eller dricksvatten till sådana nät.

Koncessioner

Vid upphandling av koncessioner gäller direktupphandlingsgränsen 2 746 000 kr. En koncession kan till exempel vara när en privat aktör ges i uppdrag att på egen risk utföra en verksamhet som kommunen tillhandahåller.