Beloppsgränser vid upphandling

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det finns flera olika upphandlingsförfaranden. Val av förfarande utgår från vad som ska upphandlas (vara, tjänst, byggentreprenad eller social tjänst) och till vilket kontraktsvärde.

Kontraktsvärdet är det samlade värdet av det aktuella inköpet inklusive möjliga avtalsförlängningar och andra optioner. Kontraktsvärdet avgör vilket eller vilka upphandlingsförfaranden som är tillåtna utifrån de olika beloppsgränserna i tabellen nedan.

Beloppsgränserna i tabellen avser LOU (och LUF inom parentes där dessa avviker). Tabellens värden är avrundade och gäller från och med 2022. Beloppsgränserna ändras vartannat år och meddelas genom regeringens ”Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling”. 

 

Beloppsgräns

Varor, tjänster

Byggentreprenader

Sociala tjänster

max 100 tkr
Direktköp Direktköp Direktköp
max 700 tkr
(max 1,2 mnkr)
Direktupphandling med krav på dokumentation Direktupphandling med krav på dokumentation Direktupphandling med krav på dokumentation
max 2,2 mnkr
(max 4,4 mnkr)
Annonspliktig icke direktivstyrd upphandling Annonspliktig icke direktivstyrd upphandling Direktupphandling sociala tjänster (med krav på dokumentation och efterannonsering)
max 7,8 mnkr
(max 10,4 mnkr)
Direktivstyrd upphandling
max 55,9 mnkr
Direktivstyrd upphandling
över 55,9 mnkr
Direktivstyrd upphandling

 

Koncessioner

Vid upphandling av koncessioner gäller direktupphandlingsgränsen 2,7 mnkr och tröskelvärdet 55,9 mnkr.