Lifecare HSL (LHSL)

Här hittar du information om Lifecare som berör journalföring av den kommunala hälso- och sjukvården.

Manualer

Att göra LHSL

Bekräfta HSL-uppdrag

Dokumentationsprocessen och Lokal rutin Lifecare leg. personal

Rutin HSL utförare Enhetschef

Uppmärksamhetssymboler

Vägledning Lifecare Utförare Hälso- sjukvård


Utbildningar

Life HSL internutbildning information (powerpoint)

Utbildningsmaterial Lifecare HSL Tieto (powerpoint)


Övrig information

Informationsöverföring mellan legitimerad personal och vård- och omsorgspersonal