Lifecare HSL (LHSL)

Här hittar du information om Lifecare som berör journalföring av den kommunala hälso- och sjukvården.

Manualer

Dokumentationsprocessen och Lokal rutin Lifecare leg. Personal (10.0)

Instruktion för att scanna in dokument med personuppgifter till Lifecare

Att göra LHSL

Vägledning Rutin Roll HSV assistenter

HSV avsluta , återöppna och förflytta journaler

Uppmärksamhetssymboler

Rutin Dokumentation tjänsteköp och icke kommuninvånare

Vägledning Lifecare Utförare Hälso- sjukvård

Rutin HSL utförare Enhetschef

Bekräfta HSL-uppdrag


Utbildningar

Life HSL internutbildning information (powerpoint)

Utbildningsmaterial Lifecare HSL Tieto (powerpoint)


Övrig information

Informationsöverföring mellan legitimerad personal och vård- och omsorgspersonal