Lifecare HSL (LHSL)

Här hittar du information om Lifecare som berör journalföring av den kommunala hälso- och sjukvården.

Manualer

Dokumentationsprocessen och Lokal rutin Lifecare leg. Personal (8.0)

Att göra LHSL

Vägledning Rutin Roll HSV assistenter

HSV avsluta , återöppna och förflytta journaler

Uppmärksamhetssymboler

Rutin Dokumentation tjänsteköp och icke kommuninvånare

Vägledning Lifecare Utförare Hälso- sjukvård

Rutin HSL utförare Enhetschef

Bekräfta HSL-uppdrag


Utbildningar

Life HSL internutbildning information (powerpoint)

Utbildningsmaterial Lifecare HSL Tieto (powerpoint)


Övrig information

Informationsöverföring mellan legitimerad personal och vård- och omsorgspersonal