Brandskyddsarbete

Här finns information kring socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete


Uppdragsbeskrivningar (exempelvis brandskyddsombudens uppdrag)

 

Webbutbildning i brandskydd

Klicka här för att komma till Räddningstjänstens grundutbildning i brandskydd.

Klicka här för att komma till Räddningstjänsten fortbildning för vård- och omsorgspersonal.


För brandskyddsansvarig

Syrgashantering - Powerpoint från RÖS

Hantering av brandfarlig vätska, handsprit m.m (msb.se)