Upphandling och inköp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Direktlänkar till våra inköpsverktyg

Proceedo Inköp

E-handeln där du beställer våra avtalade varor.

Inköpskatalogen

Lista med alla våra upphandlade ramavtal.

Dokumentera direktupphandling

Formulär för köp >100 000 kr.

Tibro kommuns inköp

I Tibro kommun köper vi varor, tjänster och entreprenader för över 200 miljoner kronor varje år. Eftersom inköpen finansieras av skattepengar har vi som kommun speciella regler och bestämmelser att följa när vi gör inköp. Till exempel måste vi följa upphandlingslagen och våra interna riktlinjer för inköp, ta hänsyn till miljöprogram och följa bestämmelser kring fakturahantering. Reglerna gäller för alla inköp, oavsett om det kostar några kronor eller flera miljoner.

Vår inköpsprocess omfattar alla steg från att ett behov uppstår till att leveransen är fullgjord och fakturan betald.

På de följande sidorna finns handledningar för "Att göra inköp", en översiktlig beskrivning av vår Inköpsorganisation och länkar och hänvisningar till Lagar och regler.

  • Att göra inköp

    När man gör inköp eller upphandlingar till kommunens verksamheter gäller särskilda regler.

  • Inköpsorganisation

    Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för inköp i Tibro kommun. Under 2018 antogs nya riktlinjer som bland annat innebär ett tydliggörande av hela den organisation som hanterar kommunens inköp.