Upphandling och inköp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunens inköp styrs av upphandlingslagstiftning och de styrande dokument som kommunens politiker fastställt. Sedan 1 januari 2023 gäller en ny inköpspolicy och nya riktlinjer för inköp. De följande sidorna beskriver hur du ska göra i olika inköpssituationer.

Direktlänkar till våra inköpsverktyg

Proceedo Inköp

E-handeln där du beställer våra avtalade varor.

Inköpskatalogen

Lista med alla våra upphandlade ramavtal.

Dokumentera direktupphandling

Formulär för köp >100 000 kr.


Att göra inköp i Tibro kommun

Köpa från ramavtal

De flesta vanliga inköpen kan göras enkelt genom att beställa från upphandlade ramavtal. Många av ramavtalen kan dessutom enkelt beställas via e-handel i Proceedo. Runt om i kommunens verksamheter finns inköpare som är utbildade i att göra dessa beställningar. Information om hur det går till och vem du vänder dig till finns på sidan Köpa från ramavtal.

Upphandla när inget lämpligt avtal finns

Ibland behöver man köpa något som inte kan beställas på ramavtal. Då måste det göras en upphandling. Inköpets värde avgör om det kan göras enkelt genom direktköp eller om en konkurrensutsättning behöver göras. Vägledning för direktköp, direktupphandling och de andra upphandlingsformerna finns på sidan Upphandling.

Om Tibro kommuns inköp

I Tibro kommun görs varje år 20 000 inköp av varor, tjänster och entreprenader för sammanlagt 300 miljoner kronor. Inköpen görs från 1 000 olika företag. Ungefär 90 av dessa är Tibroföretag.

För att hantera alla dessa inköp på ett effektivt sätt har kommunen en inköpsorganisation bestående av 170 inköpare. Inköparna arbetar enligt en tydlig inköpsprocess som omfattar alla steg från att ett behov uppstår till att leveransen är fullgjord och fakturan betald. De regler vi ska följa gäller för alla inköp, oavsett om det kostar några kronor eller flera miljoner.

På de följande sidorna finns handledningar för "Att göra inköp", en översiktlig beskrivning av vår Inköpsorganisation, information om kommunens målsättningar, styrande dokument och en samling länkar och hänvisningar till Lagar och regler.

  • Att göra inköp

    När man gör inköp eller upphandlingar till kommunens verksamheter gäller särskilda regler.

  • Inköpsorganisation

    Kommunens inköpsorganisation består av 120 inköpare, budgetansvariga och en inköpssamordnare. I de nya riktlinjerna för inköp som började gälla 1 januari 2023 bestäms formerna för kommunens inköpsarbete och inköpsorganisationens utformning.