Upphandling och inköp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunens inköp styrs av LOU (Lag om Offentlig Upphandling) och så har kommunens politiker fastställt policy och riktlinjer som också påverkar hur inköpen ska hanteras. De följande sidorna beskriver konkret hur du ska göra i olika inköpssituationer.

Direktlänkar till våra inköpsverktyg

Proceedo Inköp

E-handeln där du beställer våra avtalade varor.

Inköpskatalogen

Lista med alla våra upphandlade ramavtal.

Dokumentera direktupphandling

Formulär för köp >100 000 kr.

Att göra inköp i Tibro kommun

Köpa från ramavtal

Många av dom vanligaste inköpen kan göras enkelt genom att beställa från upphandlade ramavtal. Många av ramavtalen kan dessutom enkelt beställas via e-handel i Proceedo. Information om hur det går till och vem du vänder dig till finns på sidan Köpa från ramavtal.

Köpa något som inte finns på ramavtal

Ibland behöver man köpa något som inte kan beställas på ramavtal. Då måste det göras en upphandling. Inköpets värde avgör om det kan göras enkelt genom direktköp eller om en konkurrensutsättning behöver göras. Handledning för direktköp och direktupphandling finns på sidan Direktupphandling.

Köp för mer än 700 000 kr

Om inköpet bedöms kosta mer än 700 000 kr eller om du vill teckna ett avtal som har ett sammanlagt värde som är större än 700 000 kr inkl förlängningar och optioner så behöver oftast en annonserad upphandling genomföras. Kontakta Inköpssamordnaren för att få hjälp med en sådan upphandlingsprocess.

Om Tibro kommuns inköp

I Tibro kommun köper vi varor, tjänster och entreprenader för över 200 miljoner kronor varje år. Vår inköpsprocess omfattar alla steg från att ett behov uppstår till att leveransen är fullgjord och fakturan betald. De regler vi ska följa gäller för alla inköp, oavsett om det kostar några kronor eller flera miljoner.

På de följande sidorna finns handledningar för "Att göra inköp", en översiktlig beskrivning av vår Inköpsorganisation och länkar och hänvisningar till Lagar och regler.

  • Att göra inköp

    När man gör inköp eller upphandlingar till kommunens verksamheter gäller särskilda regler.

  • Inköpsorganisation

    Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för inköp i Tibro kommun. Under 2018 antogs nya riktlinjer som bland annat innebär ett tydliggörande av hela den organisation som hanterar kommunens inköp.