Digitalt stöd

Kontakter

Här hittar du aktuell information för att underlätta tekniken för dig som är anställd inom Barn & Utbildning.

I undermenyerna till Digitalt stöd i vänsterkolumnen , finner du guider och information.

 

Samtliga pedagoger i Tibro kommun förväntas ha en digital baskompetens.

Barn & Utbildnings förstelärare i digitalisering har tagit fram ett gällande dokument:
Digital baskompetens för pedagoger 2021