Digitalt stöd

Här hittar du aktuell information för att underlätta tekniken för dig som är anställd inom Barn & Utbildning.

På undersidorna i vänsterkolumnen finns guider och mer ingående information.

Komigång som nyanställd

Dator

Skrivare

Infomentor

Skola24

Ciceron