Digitalt stöd

Kontakter

Här hittar du guider för att underlätta tekniken för dig som är anställd inom Barn & Utbildning.

Kom igång som nyanställd

 

När du börjar din anställning i kommunen får du ett autogenererat lösenord för inloggning på din dator. Detta används första gången du loggar in, men kan sedan bytas till ett du väljer själv.

Byte av lösenord

När du får din dator behöver du installera och koppla ditt passerkort till skrivaren på egen hand.

Installera skrivare

Koppla passerkort till skrivare

 

 

 

Licenser - digitala tjänster som personal och elever har tillgång till

 

Inspera - digitala prov

 
Kontaktpersoner IKT-ansvariga  
Tidigare information