Digitalt stöd

Kontakter

Här hittar du guider för att underlätta tekniken för dig som är anställd inom Barn & Utbildning.

Kom igång som nyanställd

 

När du får din dator behöver du installera och koppla ditt passerkort till skrivaren på egen hand.

Installera skrivare

Koppla passerkort till skrivare

 

 

 

Licenser - digitala tjänster som personal och elever har tillgång till

 

Inspera - digitala prov

 
Kontaktpersoner IKT-ansvariga  
Tidigare information