Webbikon Förvaltningssidor

Möteslokaler

Det finns en rad olika lokaler för möten i Tibro kommun. Möteslokalerna i kommunhuset kan du boka kostnadsfritt, medan du betalar hyra för möteslokalerna på Inredia. Under pandemin är antalet platser i många mötesrum reducerat.

Barn & Utbildning

På Barn & Utbildnings del av Inredan kommer du att hitta information som du behöver i ditt arbete. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://www.tibro.se/inredan/barn-och-utbildning.

KLK

På kommunledningskontorets del av Inredan kommer du att hitta information som du behöver i ditt arbete. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://www.tibro.se/inredan/klk

Kultur & Fritid

På vår del av Inredan hittar du kontaktinformation till förvaltningens personal. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://tibro.se/inredan/kultur-och-fritid

Samhällsbyggnad

På Samhällsbyggnads del av Inredan hittar du nyheter och annan information som rör förvaltningen. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://tibro.se/inredan/samhallsbyggnad.

Surfplattor för politiker

I Tibro kommun är Apples iPad verktyget för att ta del av politiska handlingar.

Socialförvaltningen

På Socialförvaltningens del av Inredan hittar du nyheter och annan information som rör förvaltningen. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://tibro.se/inredan

Internutbildning

Denna sida är ingång till Tibro kommuns internutbildningar.