Förvaltningssidor

Barn & Utbildning

På Barn & Utbildnings del av Inredan kommer du att hitta information som du behöver i ditt arbete. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://www.tibro.se/inredan/barn-och-utbildning.

KLK

På kommunledningskontorets del av Inredan kommer du att hitta information som du behöver i ditt arbete. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://www.tibro.se/inredan/klk

Kultur & Fritid

På vår del av Inredan hittar du kontaktinformation till förvaltningens personal. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://tibro.se/inredan/kultur-och-fritid

Samhällsbyggnad

På Samhällsbyggnads del av Inredan hittar du nyheter och annan information som rör förvaltningen. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://tibro.se/inredan/samhallsbyggnad.

Surfplattor för politiker

I Tibro kommun är Apples iPad verktyget för att ta del av politiska handlingar.

Socialförvaltningen

På Socialförvaltningens del av Inredan hittar du nyheter och annan information som rör förvaltningen. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://tibro.se/inredan

Ledningsgruppen

Kommunens ledningsgrupp består av kommunchefen, förvaltningschefer, personalchefen och ekonomichefen.

Öppen data

Öppen data är offentlig information, som myndigheter erbjuder intresserade att förädla. Tibro kommun har inlett ett arbete med att identifiera intressant öppen data och publicera den tillsammans med andras relevanta datamängder.