Våld i nära relation

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kvinna som sitter framåtböjd med händerna mot pannan.

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som får konsekvenser både direkt och indirekt. Psykisk och fysisk hälsa påverkas och att vara utsatt för våld i en nära relation kan även få konsekvenser för arbetsförmågan.

Försäkringskassan uppger att 11 000 sjukskrivningar per år är relaterade till våld i nära relationer (2023). Jämställdhetsmyndigheten redovisar att sjukfrånvaron ökar med 20 procent för både kvinnor och män som har utsatts för våld i nära relation. Våldet kan se olika ut. Det kan vara:

Psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt, sexuellt och digitalt. Det kan också visa sig som försummelse eller eftervåld (att utsätta någon efter att relationen har avslutats). Läs mer på Sveriges kommuners och regioners hemsida.