Vi är nu medlemmar i kompetensforum för digital mognad

Tibro kommun har tecknat avtal om medlemskap i ett nationellt kompetensforum för digital mognad i kommuner och regioner, som drivs av Adda i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner.

Medlemskapet innebär bland annat att vi får tillgång till seminarier, utbildningar och träffar för dialog och erfarenhetsutbyte – allt på temat digitalisering. Du behöver inte ha en särskild titel eller roll för att delta i forumet. Det räcker med att du är intresserad av digitalisering och omställning samt jobbar i Tibro kommun eller i något av våra bolag!