Kommande aktivitet i kompetensforum för digital mognad

Inom ramen för Addas kompetensforum för digitalisering anordnas den 13 mars ett seminarium för ”Smartare samhällsbyggnad”.

Seminariet bygger på rapporten Smartare samhällsbyggnad - guide till datadrivna processer på kommunal nivå som har tagits fram av SKR. Som deltagare får du en kort genomlysning av vad smartare samhällsbyggnad kan innebär med fokus på kommunal verksamhet. Det blir fokus på framgångsfaktorer och arbetssätt som bidrar till kommunens förmåga att nyttja möjligheter med digital information, som används i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. Lyssna på erfarenheter från andra kommuner och var med och diskutera utifrån den egna verksamhetens förutsättningar och erfarenheter.

Länk till anmälan