Windows Hello underlättar distansarbete

Funktionen i datorn underlättar för dig som är i behov av extern åtkomst, t.ex. distansarbete hemifrån. Du beställer från IT-supporten och inom någon dag är installationen genomförd. SITHS-korten kommer att fasas ut med undantag av vårdpersonal, som behöver nå vissa specifika system.

Har du behov av att jobba på distans? Då underlättar funktionen Windows Hello. Du beställer Windows Hello genom IT-supporten på kortnummer 8501. Supporten frågar efter användarnamn och datornamn, men ställer även några kontrollfrågor, t.ex. om datorn är personlig. Funktionen fungerar inte på datorer som delas. Appen Microsoft Authenticator installeras i din tjänstemobil. 

Genom Authenticator skapar du en PIN-kod på sex siffror. Pinkoden använder du sedan varje gång du loggar in i datorn. Pinkoden ersätter det tidigare lösenordet du använt vid inloggningen i datorn.

Videoguider

Det finns två videoguider som förklarar hur du gör:

Windows Hello https://guider.skovde.se/5588.guide
Authenticator https://guider.skovde.se/5286.guide

Ersätter SITHS-kortet

Använder du SITHS-kort för distansarbete - extern åtkomst - behövs inte kortet längre. Windows Hello hanterar anslutningen både smidigare och snabbare. SITHS-kortet kommer att fasas ut för alla förutom vårdpersonal, som behöver kortet med HSA-ID för att nå Samsa, Pascal, NPÖ och Senior Alert. Dessutom berörs Migrationsverkets portal. Däremot fungerar Windows Hello för övriga system.

När du beställt Windows Hello startar du om datorn efter 1-3 timmar och därefter är funktionen i drift.