Reklamera vid fel

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Ibland uppstår problem efter att leveransen är godkänd. Varor kan visa sig ha kvalitetsbrister, tjänster kanske inte ger det resultat som avtalats osv. Alla sådana avvikelser ska reklameras direkt till leverantören. 

OBS! Sidan är under utveckling. Felaktig och ofullständig information kan förekomma.

 

Hur reklamerar man?

Att reklamera innebär att man kontaktar leverantören och meddelar att något fel har uppmärksammats. Om man reklamerar inom viss tid från leverans och inom skälig tid från att felet har uppmärksammats så bör leverantören åtgärda felet eller kompensera för bristen. 

I de allra flesta fallen löses problemen redan vid en första kontakt med leverantören, men ibland är det inte så lätt att komma överens om en acceptabel lösning som stöds av avtalet. Då kan det vara lämpligt att kontakta inköpssamordnaren.

Vem reklamerar?

Det är som regel den som upptäckt problemet (och därmed bäst kan beskriva felet/avvikelsen) som bör kontakta leverantören i reklamationsärendet. Behörig beställare kan hjälpa till med att informera om vad som är avtalad kravnivå om inköpet gjorts från ett upphandlat avtal.  

Dokumentation

Vid minsta tecken på oenighet i ett reklamationsärende är det mycket viktigt att dokumentera noggrant tidpunkt (namn, datum och klockslag) när felet upptäckts och för alla efterföljande kontakter med leverantören som berör ärendet. Det är viktigt att denna dokumentation finns tillgänglig för avtalsägaren utifall reklamationsärendet leder till en tvist som måste avgöras med hjälp av jurister eller i extrema fall i domstol.

Lagstiftning

Det är viktigt att tänka på att kommunen inte kan hänvisa till konsumentköplagen / konsumenttjänstlagen vid reklamationer på det sätt som man som privatperson kan göra när man är missnöjd med varor/tjänster man köpt. Dessa lagar gäller bara när köparen är en privatperson. När kommunen är köpare gäller istället köplagen och de avtalsvillkor som överenskommits mellan kommunen och leverantören i samband med inköpet eller upphandlingen.

Vid tjänsteköp finns ingen lagstiftning som reglerar ansvaret utan där är det enbart de villkor som köpare och säljare kommit överens om eller avtalat om som gäller.