Egenvård

Föreskrifter och samverkansrutiner kring egenvård.

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Hälso-och sjukvårdsåtgärd - Egenvård eller hälso- och sjukvård? 

Riskbedömning Patientsäkert?

Egenvård

  • Klarar själv
  • Behöver praktisk hjälp
  • Närstående
  • Ansökan om bistånd enligt Sol/LSS
Hälso- och sjukvård
  • legitimerad personal/ personal med delegering

 

Här nedan hittar du dokument om egenvård.