Förvaltningens nyheter

Läs förvaltningens nyheter!

Nyheter

 • Personal förser besökare med visir och munskydd på Bäcklidens äldreboende

  Kommunen vidtar åtgärder mot covid-19-spridning

  11 januari 2022 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning, Socialförvaltningen

  Nu vidtar Tibro kommun en rad åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Läget är ansträngt i flera verksamheter inom socialförvaltningen och på några av kommunens förskolor på grund av hög frånvaro. Det finns rapporterade fall av covid-19 bland personal och smitta har även konstaterats hos ett fåtal vårdtagare och barn.

 • Elever som studerar i ett av Baggeboskolans klassrum.

  Tibro på plats 16 bland Sveriges skolkommuner

  18 november 2021 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Tibro rankas som den 16:e bästa skolkommunen i landet i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2021. Det är en förbättring med 89 placeringar jämfört med den senaste rankingen från 2020. En hög andel behöriga lärare och en hög andel elever som fullföljer gymnasiet hör till kommunens största styrkor som skolkommun.

 • Beslut i kommunstyrelsen om att flytta högstadiet, kulturskolan och fritidsgården till Fågelviksskolan

  17 november 2021 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning, Kultur & Fritid

  Den 16 november fattade kommunstyrelsen beslut om att flytta högstadiet, gymnasieskolans introduktionsprogram, kulturskolan och fritidsgården till Fågelviksskolan.

 • Högstadiet, kulturskolan och fritidsgården föreslås flyttas till Fågelviksskolan

  2 november 2021 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning, Kultur & Fritid

  Flytta högstadiet, gymnasieskolans introduktionsprogram, kulturskolan och fritidsgården till Fågelviksskolan. Det föreslår både barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i beslut den 1 november. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut om flytten den 16 november.

 • Välkomna och lycka till !

  29 september 2021 | Barn & Utbildning

  Under hösten har det blivit förändringar inom personalstyrkan på förvaltningen och vi har fått nya kollegor. Barn & Utbildning hälsar Zophia, Sara och Anna välkomna till oss, och önskar Johan och Mariethe lycka till med nya uppdrag inom förvaltningen .

 • Bitr. rektor Nyboskolan

  Ny biträdande rektor på Nyboskolan

  27 augusti 2021 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Sara Erlandsson är ny biträdande rektor på Nyboskolan.

 • Tibros nya utbildningschef Zophia Zander Norell

  Zophia Zander Norell blir ny barn- och utbildningschef i Tibro

  1 juli 2021 | Barn & Utbildning

  Zophia Zander Norell har utsetts till ny barn- och utbildningschef i Tibro. Hon kommer närmast från en tjänst som rektor i Skövde kommun och har över 10 års erfarenhet som ledare inom skolan. Hon tillträder sin tjänst den 4 oktober. "Jag ser fram emot att ta mig an mitt nya uppdrag med förväntan och tillförsikt. Det ska bli spännande att få bidra till fortsatt utveckling i Tibros skolor och förskolor", säger hon.

 • Nya uppdrag inom Barn & Utbildning

  7 juni 2021 | Barn & Utbildning

  Tre av våra medarbetare inom Barn & Utbildning har fått nya uppdrag och arbetsuppgifter inom förvaltningen.

 • Eva Gustavsson

  Eva Gustavsson ny barn- och utbildningschef

  18 december 2019 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Eva Gustavsson har utsetts till ny barn- och utbildningschef i Tibro kommun. Eva, som varit verksamhetschef för Kompetenscenter sedan hösten 2017 och som tf förvaltningschef sedan 18 november i år, tillträder tjänsten den 1 januari 2020. "Jag ser fram emot att ta mig an det här uppdraget samtidigt är jag ödmjuk inför de många svåra och utmanande uppgifter som väntar", säger Eva Gustavsson.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen anpassar sin organisation för att minska kostnaderna

  29 november 2019 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsförvaltningen går in i en svår omställningsperiod där stora besparingar ska göras på kort tid. Under 2020 ska förvaltningen spara cirka 10 miljoner kronor. I och med besparingarna kommer en översyn av organisationen att göras.

Fler nyheter