Förvaltningens nyheter

Läs förvaltningens nyheter!

Nyheter

 • Förändringar i BUN:s ledningsorganisation

  19 augusti 2022 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Det har genomförts en organisationsförändring i barn- och utbildningsförvaltningens ledning som trädde i kraft den 1 augusti. Förändringen innebär bland annat att Zophia Zander Norell tar över verksamhetsansvaret för grundskolan, att Johan Wernvik kommer att axla rollen som elevhälsochef och att Mattias Gustafsson återigen får ansvar för IT-driften och IT-personalen.

 • Eva Gustavsson

  Eva Gustavsson ny barn- och utbildningschef

  18 december 2019 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Eva Gustavsson har utsetts till ny barn- och utbildningschef i Tibro kommun. Eva, som varit verksamhetschef för Kompetenscenter sedan hösten 2017 och som tf förvaltningschef sedan 18 november i år, tillträder tjänsten den 1 januari 2020. "Jag ser fram emot att ta mig an det här uppdraget samtidigt är jag ödmjuk inför de många svåra och utmanande uppgifter som väntar", säger Eva Gustavsson.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen anpassar sin organisation för att minska kostnaderna

  29 november 2019 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsförvaltningen går in i en svår omställningsperiod där stora besparingar ska göras på kort tid. Under 2020 ska förvaltningen spara cirka 10 miljoner kronor. I och med besparingarna kommer en översyn av organisationen att göras.

 • Kompetensutvecklingsdag förskolan

  Kompetensutvecklingsdag för personal i förskolan

  27 november 2019 | INREDAN, Barn & Utbildning

  Tisdagen den 26 november deltog all personal i förskolan i en kompetensutvecklingsdag på temat Tydliggörande pedagogik.

 • Avtal med Swedish Film

  25 oktober 2019 | INREDAN, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsförvaltningen har tecknat avtal för att visa ”spelfilm” i undervisningssammanhang

 • Personalinformation Budget 2020

  21 oktober 2019 | Barn & Utbildning

  Förvaltningschefen bjuder in till tre informationstillfällen om budgetläget för barn- och utbildningsnämnden den 21 och 22 oktober.

 • Avstängd chatt i O365/Teams på Barn & Utbildning

  18 oktober 2019 | Barn & Utbildning

  Chatten är avstängd i O365/Teams

 • Svårt ekonomiskt läge för skolan i Tibro inför 2020

  25 september 2019 | INREDAN, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsnämnden i Tibro kommun har det fortsatt ansträngt ekonomiskt. Under tisdagen informerades nämnden om ett prognoserat underskott utifrån tilldelad budget inför 2020 och att omfattande nedskärningar är aktuella.

 • Tibro Kompetenscenter köper vuxenutbildning av Skövde kommun

  25 september 2019 | INREDAN, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från och med vårterminen 2020 köpa all vuxenutbildning av Skövde kommun.

 • Nya biträdande rektor på Nyboskolan på bild

  Ny biträdande rektor på Nyboskolan

  27 augusti 2019 | Barn & Utbildning

  Vi hälsar Ann-Sofie Nylin välkommen till Tibro kommun som är den nya biträdande rektor på Nyboskolan från och med 29 juli.

Fler nyheter