Verksamhetssystem

Lifecare

Här hittar du länkar till verksamhetssystemet

Treserva

Treserva är ett verksamhetssystem som används inom Äldre- och funktionsnedsättningsområdet, individ- och familjeomsorgen och inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen.

Senior Alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg där syftet är att förbättra det förebyggande arbetet. I registret görs riskbedömningar och åtgärder som vidtas registreras för att förbättra vården och omhändertagandet samt öka säkerheten.

Pascal

Här hittar du information om verksamhetssystemet Pascal.

NPÖ

Tjänsten Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att, efter patientens samtycke och godkännande, läsa viktig patientinformation som dokumenterats i de olika journalsystem som finns hos landsting, kommun och privata vårdgivare.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']