Palliativ vård

Checklista sjuksköterska, inför, under och efter vård i livets slutskede

Omvårdnadsschema vid palliativ vård 

Vak vid palliativ vård - rutin

Guide för sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska behandlingsåtgärder vid vård i livets slutskede

Vård och omsorgspersonal

Palliativ omvårdnad - Checklista för vård och omsorgspersonal 

Checklista – att finnas vid livets slutskede

Checklista för vård och omsorgspersonal - vad man bör tänka på när man sitter vak

Checklista för vård och omsorgspersonal omhändertagande av avliden

Länkar

Omvårdnad relaterad till palliativa vårdbehov - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram palliativ vård (cancercentrum.se)

Smärtskattningskalor

Smärtteckning med VAS-skala på olika språk, BPI-smärtformulär - Vårdgivare (regionhalland.se)

AbbeyPalliativ - för bedömning av smärta hos personer med
demenssjukdom som har svårt att beskriva sin smärta i tal

Material

Till dig som är närstående - Betaniastiftelsen