Göra en upphandling

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ibland behöver man köpa något som inte kan beställas på ramavtal. Då måste det göras en upphandling. Inköpets värde avgör om det är tillåtet att göra en direktupphandling eller om man måste göra en mer formaliserad upphandling. Följ beskrivningarna nedan för att genomföra köpet på rätt sätt.

Kolla först om det redan finns upphandlade ramavtal för det aktuella behovet. Finns det redan ett upphandlat avtal så ska det användas i första hand. Se mer på sidan Köpa från ramavtal

Köp för max 100 000 kr = Direktköp

Inköp för max 100 000 kronor görs enkelt av verksamhetens utbildade inköpare eller budgetansvariga. Det här är egentligen en form av enkel direktupphandling men vi kallar det för direktköp då det inte krävs några särskilda upphandlingskunskaper för den här typen av inköp.

Gör så här:

Hitta företag där du kan göra "en god affär". Jämför gärna flera företag om du tror det går att hitta en bättre vara eller få ett bättre pris på det viset. Finns det företag i Tibro som säljer det du behöver köpa tar du med dom i jämförelsen.

Kontrollera att företaget säljer till företagskunder och kan skicka faktura. Helst elektronisk faktura i Peppol-format. Se mer om peppol-faktura här.

Glöm inte att meddela den YY-kod som företaget måste skriva på fakturan.

Köp för max 700 000 kr = Direktupphandling

En direktupphandling kan göras när det sammanräknade värdet är max 700 000 kr. I det sammanräknade värdet behöver du ta hänsyn till alla eventuella optioner och hela den avtalstid (inkl. förlängningar) du har i åtanke. Du som är utbildad inköpare eller budgetansvarig gör direktupphandlingar på egen hand med hjälp av nedanstående vägledning.

Gör så här:

När inköpets värde är mer än 100 000 kr ska du säkerställa att du gör "en god affär" genom att flera olika lösningar, offerter eller företag jämförs för att hitta den som bäst motsvarar behovet. Om det finns lämpliga företag i Tibro som säljer det du behöver köpa så tas dom med i jämförelsen. Tillvägagångssättet ska sedan dokumenteras i ett formulär som finns här.

Kontrollera att företaget säljer till företagskunder och kan skicka faktura. Helst elektronisk faktura i Peppol-format. Se mer om peppol-faktura här.

Glöm inte att meddela den YY-kod som företaget måste skriva på fakturan.

Den bästa affären görs ofta när flera företag konkurrerar på lika villkor. För att åstadkomma en sådan konkurrens finns det en del saker att ta hänsyn till. Stöd för att genomföra direktupphandlingar i konkurrens finns på sidan Konkurrensutsättning.

Köp för mer än 700 000 kr = Annonserad upphandling*

Om inköpet bedöms kosta mer än 700 000 kr eller om du vill teckna ett avtal som har ett sammanlagt värde som är större än 700 000 kr inkl förlängningar och optioner så behöver oftast en annonserad upphandling genomföras.

*Inom vissa områden finns specialregler som gör det möjligt att direktupphandla koncessioner, sociala tjänster (t ex hälso- och sjukvårdstjänster, välfärdstjänster, juridiska tjänster, hotell- och restaurangtjänster mm, totalt ca 400 olika tjänster) eller inom försörjningssektorn till värden ända upp till 10 miljoner kronor utan annonsering.

Gör så här:

Kontakta alltid inköpssamordnaren innan du går vidare med ett sådant inköp.

Annonserade upphandlingar utförs av upphandlare på upphandlingsenheten i Skövde kommun eller ibland via samarbete med någon annan kommun eller organisation. Kontakta inköpssamordnaren för att få hjälp med en sådan upphandlingsprocess. Dessa upphandlingar tar ofta flera månader att genomföra så tänk på att planera i god tid.