Direktupphandla

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ibland behöver man köpa något som inte kan beställas på ramavtal. Då måste det göras en upphandling. Inköpets värde avgör om det är tillåtet att göra en direktupphandling eller om man måste göra en mer formaliserad upphandling. Följ beskrivningarna nedan för att genomföra köpet på rätt sätt.

Kolla först om det redan finns upphandlade ramavtal för det aktuella behovet. Det är nästan alltid enklare att köpa något via redan upphandlade ramavtal. Se mer på sidan Köpa från ramavtal

Köp för max 20 000 kr = Direktköp

Inköp för ganska små belopp, max 20 000 kronor, görs enkelt av behöriga beställare, chefer eller budgetansvariga. Det här är egentligen en form av enkel direktupphandling men vi kallar det för direktköp då det inte krävs några särskilda upphandlingskunskaper för den här typen av inköp.

Gör så här:

Hitta företag där du kan göra "en god affär". Jämför gärna flera företag om du tror det går att hitta en bättre vara eller få ett bättre pris på det viset. Finns det företag i Tibro som säljer det du behöver köpa så får du gärna ta med dom i jämförelsen.

Kontrollera att företaget säljer till företagskunder och kan skicka faktura. Helst elektronisk faktura i Peppol-format. Se mer om peppol-faktura här.

Glöm inte att meddela den YY-kod som företaget måste skriva på fakturan.

Köp för max 700 000 kr = Direktupphandling

En direktupphandling kan göras när det sammanräknade värdet är max 700 000 kr. I det sammanräknade värdet behöver du ta hänsyn till alla eventuella optioner och hela den avtalstid (inkl. förlängningar) du har i åtanke.

Vid upphandling av koncessioner, sociala tjänster (t ex hälso- och sjukvårdstjänster, välfärdstjänster, juridiska tjänster, hotell- och restaurangtjänster mm, totalt ca 400 olika tjänster) samt inom försörjningssektorn gäller högre direktupphandlingsgränser, under vissa förutsättningar ända upp till 10 miljoner kronor. Mer info om detta finns här.

Gör så här:

När inköpets värde är mer än 20 000 kr ska du säkerställa att du gör "en god affär" genom att jämföra priser, offerter eller lösningar från minst tre olika företag och sedan välja den som bäst motsvarar behovet. Finns det företag i Tibro som säljer det du behöver köpa så får du gärna ta med dom i jämförelsen. Ta gärna hjälp av någon av kommunens direktupphandlare som du finner via Kontakt-länken ovan.

Beskriv behovet

Vad är det du behöver köpa? Vad ska varan användas till eller vad ska tjänsten uppnå? Beskriv syftet och gör en kravlista - för dig själv eller för att förmedla till dom som ska lämna anbud.

En bra behovsbeskrivning är en framgångsfaktor - ju tydligare beskrivning desto bättre. När du formulerat behovet kan du kontakta leverantörer för att få in anbud.

Om du inte vet hur du ska beskriva behovet och vilka lösningar som finns på marknaden, vilka krav som är rimliga att ställa så kan du behöva göra en marknadsundersökning för att ta reda på mer inför ditt inköp. Mer info om hur detta kan gå till kommer senare. Kontakta inköpssamordnaren för råd om hur du kan gå tillväga. 

Ta in anbud*

* Med anbud menar vi t ex offerter, prisförslag, lösningsförslag mm som du tar fram själv från webbsidor och butiker eller får in skriftligt eller muntligt från olika leverantörer.

Det finns inga exakta krav på hur en direktupphandling ska vara utformad men det finns ofta fördelar med att föra en skriftlig dialog med anbudsgivare så att de överenskommelser och förväntningar mellan parterna finns beskrivna utifall någon part blir missnöjd under resans gång.

Om man skickar ut en skriftlig förfrågan så bör den innehålla behovsbeskrivning, dina kontaktuppgifter, vilka uppgifter som anbudet ska innehålla och sista dag att svara. 

Det är oftast lämpligt att hantera skriftliga förfrågningar och anbud via e-post. Om du tar in anbud via e-post är det bra att spara inkomna anbud oöppnade i en separat e-postmapp tills det är dags att öppna anbuden.

Öppna anbuden

När du fått in alla svar så öppnar du anbuden. Kontrollera att vart och ett av dom innehåller alla efterfrågade uppgifter innan du börjar utvärdera dom.

Om det är något som saknas eller är otydligt så får du kontakta företaget och be dom förtydliga oklarheter i sitt anbud. 

Utvärdera anbuden och välj leverantör

Börja med att kontrollera om anbuden uppfyller alla krav från din behovsbeskrivning. Gör det inte det, t ex om en offererad vara saknar en viss funktion eller egenskap som du krävt, så är anbudet inte tillräckligt bra och bör därför diskvalificeras. Anteckna gärna en kort motivering till varför anbudet inte är godkänt för företaget som lämnat anbudet vill säkert veta varför deras anbud inte räckte till.

Dom anbud som är godkända jämförs sedan mot de kriterier du bestämt att utvärdera. Oftast tittar man på pris och någon annan faktor, till exempel en bedömning av hur bra kvalitet ett företag förväntas leverera i just det här inköpet.

Du ska välja det anbud som bäst uppfyller dina utvärderingskriterier (kallas i upphandlingstermer för "ekonomiskt mest fördelaktiga anbud"). Själva valet kallas med upphandlingstermer för "tilldelningsbeslut". 

Meddela vem som väljs

Har du endast jämfört priser i butiker eller webbsidor och inte varit i personlig kontakt med företagets representanter så behöver du inte meddela dom något val. Men om du begärt och fått in anbud från företag så ska du meddela alla som lämnat anbud vilket företag som vunnit utvärderingen. Håll en god ton och var saklig - en exempelformulering kommer snart här. 

Ganska ofta vill de förlorande företagen veta mer om vad som avgjort valet. Du behöver därför sakligt kunna motivera ditt beslut. Det är ofta lämpligt att låta den motiveringen följa med direkt när du meddelar ditt val. 

Om det har inkommit skriftliga anbud så är det också vanligt att förlorande företag begär ut kopior på det vinnande anbudet. Dom har rätt att göra det enligt offentlighetsprincipen men innan du skickar ut sådana kopior så är det schysst att fråga den som lämnat anbudet om dom önskar sekretessbelägga någon uppgift. En exempelformulering för den frågan kommer snart här.

Avtal, kontrakt, beställning

Mer information kommer.

Dokumentation och diarieföring av direktupphandlingar

Om inköpets värde är 100 000 kr eller mer så ska direktupphandlingen dokumenteras i ett särskilt formulär som finns här. Du får gärna dokumentera även vid lägre värden men från 100 000 kr är det lagkrav.

Har du skickat ut skriftlig förfrågan och fått skriftliga svar så bör dessa diarieföras hos din förvaltning när upphandlingen är avslutad. Har ett skriftligt avtal ingåtts så ska även detta diarieföras hos din förvaltning.

Köp för mer än 700 000 kr = Annonserad upphandling

Om inköpet bedöms kosta mer än 700 000 kr eller om du vill teckna ett avtal som har ett sammanlagt värde som är större än 700 000 kr inkl förlängningar och optioner så behöver oftast en annonserad upphandling genomföras.

Om det gäller en direktupphandling av koncession, social tjänst eller inom försörjningssektorn med värde över 700 000 kr så behöver direktupphandlingen avslutas med en rapport som kallas "efferannons". Dena skapas och publiceras via ett särskilt upphandlingsverktyg. Inköpssamordnaren bistår med hjälp kring detta.

Annonserade upphandlingar utförs av upphandlare på upphandlingsenheten i Skövde kommun eller ibland via samarbete med någon annan kommun eller organisation. Kontakta inköpssamordnaren för att få hjälp med en sådan upphandlingsprocess. Dessa upphandlingar tar ofta flera månader att genomföra så tänk på att planera i god tid.