Autosvar vid bokning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Varje gång du bokar någon av de vanliga möteslokalerna får du automatiskt ett svarsmail med information om bokad lokal.

Så här är autotexten formulerad:

FAKTA OM MÖTESLOKALEN

Möteslokalen är förberedd för anslutning till Teams för distansmöte. Är du mötesvärd och osäker på tekniken i möteslokalen är det viktigt att du besöker lokalen i god tid.

Anslutning av teknik i möteslokalerna sker som regel genom USB och HDMI. Kräver din utrustning andra gränssnitt är det säkrast att du själv tar med egna övergångar (adaptrar).

Trådlös anslutning erbjuds i alla möteslokaler. Gäster hänvisas till gästnätet (Gastnat Tibro Kommun), som är inloggningsfri.

Om mötet blir inställt så avbokar du denna möteslokal. Det är tillåtet att fika i lokalen och den köksutrustning du eventuellt tagit med tar du med tillbaka! Tack för att du lämnar möteslokalen i samma fina skick som när du kom!

Om du misstänker att utrustningen i möteslokalen är trasig felanmäler du till receptionen@tibro.se eller 0504-18101. Information om teknik i bokad möteslokal finns på www.tibro.se/moteslokaler.

BRANDRUTINER

Mötets ordförande/sammankallande ansvarar för att veta vilka som deltar på mötet för att, vid händelse av brand, kunna rapportera till räddningstjänsten att lokalen är utrymd eller att en eller flera saknas/är kvar i byggnaden. Vid ett större antal deltagare är det lämpligt att upprätta en deltagarlista. Detta avgör mötesansvarig inför mötet, utifrån rådande förhållanden. Mötesledaren ska se till så att samtliga närvarande är väl insatta i lokalens utrymningsvägar.