Inköpsorganisation

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för inköp i Tibro kommun. Under 2018 antogs nya riktlinjer som bland annat innebär ett tydliggörande av hela den organisation som hanterar kommunens inköp.

​Den här sidan omarbetas. Informationen kan vara ofullständig eller föråldrad.

 

En effektiv inköpsprocess 

Med god kunskap görs kloka val tillsammans med grundprincipen att samordna så många inköp som möjligt skapas en effektivitet i hela kommunens inköpsprocess. Effektiviteten leder till att resurser frigörs (både arbetstid och pengar) till kärnverksamheterna vilket i slutändan gynnar medborgarna! 

Arbetsgång

När ett inköpsbehov uppstår vänder man sig i första hand till en behörig beställare som beställer sådant som finns i redan upphandlade ramavtal. Om behovet inte kan tillgodoses via ett befintligt ramavtal så måste man istället göra en upphandling. 

Kontraktsvärdet avgör om upphandlingen ska ske "formaliserat" eller som direktupphandling. Direktupphandlingar utförs endast av förvaltningarnas direktupphandlare i samråd med inköpssamordnare.