Avvikelsehantering

Rutiner och blanketter för avvikelsehantering.

Lex Maria

Föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Avvikelseanmälan Apotekstjänst AB - Ansvariga för dosdispenserade läkemedel

Länk till lokala anvisningar i Skaraborg och rutin för stick och skärskada (?????)

 

Se Rutiner och blanketter nedan: