SHB

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Samhällsbyggnadsförvaltningens referenskoder

Benämning

YY-kod

Granskare

Konteringshjälp

Attestant

Samhällsbyggnadschef

YY231001

Johanna Hannerfors

 

Gunnar Carlsson

Proj.ing/gatubelysning

YY232001

Jacob Ingelsson

 

Martin Hansson

Gata

YY232002

Martin Hansson

 

Jacob Ingelsson

Gata/park ledning

YY232101

Johanna Hannerfors

 

Johanna Karlsson

Förrådet - gata

YY232102

Martin Andersson

 

Johanna Karlsson

Förrådet - gata

YY232103

Johan Norin

 

Johanna Karlsson

Förrådet  - park

YY232104

Karl Olsson

 

Johanna Karlsson

Fastighetschef

YY233001

Johanna Hannerfors

 

Andreas Ernestam

Fastighetsförvaltare

YY233002

Johanna Hannerfors

 

Denny Lundh

Projekt/planerat underhåll

YY233003

 

 

Denny Lundh

Hyror

YY233004

Elisabeth Ransveden

 

Andreas Ernestam

Lokalvårdschef

YY233101

Johanna Hannerfors

 

Besmira Meziu

Samordnare lokalvård/kem och materiel

YY233102

Sabina Zajac

 

Besmira Meziu

Lokalvård övr beställningar

YY233103

Cari Eriksen

 

Besmira Meziu

Driftschef admin/mobil/bilar

YY233301

Elisabeth Ransveden

 

Andreas Ernestam

Tillfälligt fördelningskonto

YY233401

Elisabeth Ransveden

 

Andreas Ernestam

Reparationer/akut underhåll

YY233402

Malte Norrby

 

Andreas Ernestam

Reparationer/akut underhåll

YY233403

Timo Liimatainen

 

Andreas Ernestam

Reparationer/akut underhåll

YY233404

Jonas Nilsson

 

Andreas Ernestam

Reparationer/akut underhåll

YY233405

Anders Nilsson

 

Andreas Ernestam

Reparationer/akut underhåll

YY233406

Roland Gustavsson

 

Andreas Ernestam

Reparationer/akut underhåll

YY233407

Johan Lundberg

Denny Lundh

Andreas Ernestam

Idrottsplatser reparationer/akut underhåll

YY233408

Jonas Bondesson

 

Andreas Ernestam

Bevakning/drift

YY233409

Conny Runbacken

 

Andreas Ernestam

 

YY234001

Evelina Zetterljung

 

Kim Olsson

 

YY235001

Johanna Hannerfors

 

Mikael Jonsson

Reningsverket

YY235002

Daniel Eriksson

 

Mikael Jonsson

Vattenverket

YY235003

Jens Wiemann

 

Mikael Jonsson

 

YY235004

Jimmy Karlsson

 

Mikael Jonsson

 

 

YY235005

Johanna Karlsson

 

Mikael Jonsson

 

YY235006

Kristoffer Svensson

 

Mikael Jonsson

Ej egen att. (ex mobil)

YY235050

Mikael Jonsson

 

Gunnar Carlsson

 

YY235102

Mia Fogelström

 

Niclas Elwing-Saxius

Allégårdsköket

YY235103

Marin Adam

 

Niclas Elwing-Saxius

Admin måltid

YY235104

Niklas Elwing-Saxius

 

Gunnar Carlsson

Bäcklidens kök

YY235105

Angelika Fäger

 

Niclas Elwing-Saxius

Baggebo kök

YY235106

Sara Larsson

 

Niclas Elwing-Saxius

Fågelvikskolan kök

YY235107

Maria Frej

 

Niclas Elwing-Saxius

Sprattelbo kök

YY235108

Jenny Gällsjö

 

Niclas Elwing-Saxius

Ängen kök

YY235109

Marie Andersson

 

Niclas Elwing-Saxius

Ransbergs kök

YY235111

Sofia Grennfalk

 

Niclas Elwing-Saxius

Häggetorps kök

YY235112

Monica Chiti Andersson

 

Niclas Elwing-Saxius

Snickarvallens kök

YY235113

Katja Virta

 

Niclas Elwing-Saxius

Karusellens kök

YY235114

Rahel Shiferaw-Asfaw

 

Niclas Elwing-Saxius

Kullerbyttans kök

YY235115

Lisa Moberg

 

Niclas Elwing-Saxius

Gläntans kök

YY235116

Anette Johansson

 

Niclas Elwing-Saxius

Brittgårdens kök

YY235118

Louise Mattsson

 

Niclas Elwing-Saxius

Snickargården kök

YY235119

Rebecca Grennfalk

 

Niclas Elwing-Saxius

Torpets kök

YY235120

Anneli Johansson

 

Niclas Elwing-Saxius

Plan- och byggenheten

YY236001

Johanna Hannerfors

 

Kim Olsson