Inredans nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • F.d. Äldrecentrum har bytt namn till Galaxen

  | Kommunnyheter

  Före detta Äldrecentrum vid Allégården heter numera Galaxen samlingssal. Namnet är framröstat av besökare på Träffpunkt Solsidan. Alla kommunens verksamheter kan boka lokalen via outlook, eller i kommunhusets reception där nyckeln förvaras. Max 150 personer får vistas i lokalen samtidigt.

 • Fördröjd vårdbehandling leder till Lex Maria-anmälan

  | Socialförvaltningen

  En patient inom hemsjukvården i Tibro kommun led av värkande höftfraktur i tre månader utan att det uppmärksammades. Kommunen anser själv att man borde ha reagerat över patientens situation tidigare och har därför på eget initiativ upprättat en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Planerat fjärrvärmestopp i centrala Tibro 10 maj

  | Samhällsbyggnad

  Onsdagen den 10 maj kl. 22.00 stängs fjärrvärmenätet i centrala Tibro och Skattegården tillfälligt ner. Det sker för att ett akut reparationsjobb behöver utföras. Under reparationen, som väntas ta någon timma att utföra, kommer berörda hushåll inte att ha tillgång till något varmvatten.

 • Allvarliga brister i handläggning av barn och unga åtgärdas

  | Socialförvaltningen

  En intern utredning pekar på en rad brister inom Tibro kommuns individ- och familjeomsorg när det gäller handläggning av ärenden som rör barn och unga. Eftersom bristerna bedöms som mycket allvarliga och liknar de brister som uppdagades i barnärenden 2018 så gör kommunen en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Sarah. Nu påbörjas arbetet med att förhindra att något liknande inträffar igen

 • Rekryteringssystemet Visma Recruit åter i drift

  | HR/Personal

  Rekryteringssystemet Visma Recruit är nu åter i drift sedan sent måndag kväll den maj. Här finns samlad information från tidigare uppdateringar om vad du ska tänka på när du väl loggar in i systemet igen.

 • Ny kodsträng i HR-portalen och Medvind

  | HR/Personal

  Den 14 april bytte koddelarna i HR-portalen och Medvind ordningsföljd och namn för samtliga användare med anledning av införandet av nytt ekonomisystem.

 • Upphandling av avtal för terminalglasögon klart!

  | HR/Personal

  Tibro kommun har från 2023-04-01 – 2027-03-31 avtal med Beckmanns Optik avseende terminalglasögon. Beckmanns Optik finns på Torggatan 10 F i Tibro

 • Varning! Pågående nätfiskekampanj riktad mot kommuner och skolor

  | Kommunnyheter, IT och kommunikation

  IT-avdelningen har fått kännedom om flera fall av nätfiske riktat mot svenska kommuner samt utbildningssektorn. Det rör sig om mejl som uppmanar användare att uppdatera sina konton i Outlook Web App för att de inte ska stängas ned. Mejlet kan framstå som trovärdigt förutom att det vid en närmare granskning av språket går att hitta exempel på "Google Translate-översättningar".

 • Ny företagshälsovård från 1 april 2023

  | HR/Personal

  Från den 1 april 2023 har Tibro kommun tecknat avtal med ny leverantör av företagshälsovård. Från detta datum är Skaraborgshälsan kommunens expertstöd i arbetsmiljörelaterade frågor.

 • Fördjupad utbildning i suicidprevention

  | Kommunnyheter

  Måndagen den 27 mars deltog 12 av kommunens anställda i en fördjupningsutbildning i suicidprevention. Under överläkaren Ullakarin Nybergs ledning fick de öva sig i att bemöta människor som mår psykiskt dåligt på ett konstruktivt sätt med hjälp av en enkel men väl beprövad samtalsmetodik.