Inredans nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Postrundan sommarstängd

  | Kommunnyheter

  Postrundan tar sommaruppehåll från och med vecka 28 till 33.

 • Om du blir sjuk under din semester

  | HR/Personal

  Om du har oturen att bli sjuk under din semester ska du omgående meddela detta till din närmsta chef eller tillförordnad närmsta chef under ordinarie chefs semester. Anledningen är att du då kan bryta din semester och få sjuklön istället om du så önskar.

 • Lömsk e-post kapar datorn

  | IT och kommunikation

  Ett e-postvirus, som kan orsaka mycket oreda, gäckar många kommuner.

 • Ny hemvårdsorganisation med särskild servicegrupp

  | Socialtjänsten

  Omvårdnadsinsatser ska utföras av omvårdnadspersonal medan serviceinsatser ska utföras av en nyinrättad arbetsgrupp inom individ- och familjeomsorgen. Det är tanken med den nya hemvårdsorganisationen som socialnämnden i Tibro beslutat inrätta. Förändringen väntas träda i kraft den 1 mars 2021.

 • Bekräftade fall av Covid-19 i socialförvaltningen

  | Kommunnyheter, Socialtjänsten

  Det finns nu bekräftade fall av Covid-19 inom socialförvaltningen i Tibro kommun. För att minska risken för ytterligare smittspridning vidtas flera nya åtgärder. "Vi har sjukdomsfall på flera ställen och en konstaterad allmän smittspridning bland invånarna i Tibro kommun. Därför agerar vi utifrån tesen att vi har en allmän smittspridning inom våra verksamheter", klarlägger socialchefen Anneli Koivuniemi.

 • Visir införs för att skydda vårdtagare i Tibro kommun

  | Socialtjänsten

  Från den 15 maj kommer Tibro kommuns vård- och omsorgspersonal att använda visir vid allt vårdnära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning till vårdtagare. "Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny rekommendation om att skapa en barriär mellan vårdtagare och personal", klarlägger Tibros medicinskt ansvariga sjuksköterska Annicka Klar.

 • Nygammalt vilrum iordningställt

  | HR/Personal

  Kommunhuset har fått ett nygammalt vilrum!

 • Uppgradering av HR-portalen och HRplus 7/5

  | HR/Personal

  Torsdagen den 7/5 kl.15:00 kommer systemen HR-Plus och HR-Portalen att stängas för uppgradering.

 • Kompensationsledighet för annandag pingst

  | HR/Personal

  Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska medarbetaren kompenseras med en annan ledig arbetsdag under kalenderåret. Läs mer om ledigheten här.

 • Tibros vård- och omsorgspersonal förberedda på att hantera Coronasmitta

  | Kommunnyheter, Socialtjänsten

  Tibro kommuns socialförvaltning arbetar målmedvetet med att motverka spridning av Coronavirus och kommunens vård- och omsorgspersonal har på olika sätt förberetts för att kunna hantera Coronasmittade vårdtagare. Hör kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Annicka Klar och enhetschefen Forozan Magouli berätta hur arbetet går till i vår film.