Inredans nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Munskydd i kommunala vårdlokaler

  | Socialtjänsten

  Socialförvaltningen i Tibro kommun införde 13 januari en skärpning av säkerhetsåtgärderna med syfte att minimera risken för smittspridning av Coronaviruset. Förändringen sker utifrån regionens rekommendation 7 Januari och innebär ökad användning av munskydd.

 • Nästa steg för projektet Gemensamt Verksamhetssystem för 12 kommuner

  | Socialtjänsten, IT och kommunikation

  Under hösten 2020 har kompletterande leverantörsvisningar hållits. En gedigen kravlista på 1100 krav har färdigställts för att det nya verksamhetssystemet ska leva upp till alla medverkande kommuners framtida behov, utmaningar och mål. Nu ska en inbjudan ut till alla eventuella leverantörer som vill lämna offert. Målsättningen är att samtliga 12 kommuner vid slutet på 2023 ska ha ett nytt mobilt, digitalt, automatiserat och användarvänligt verksamhetssystem inom socialförvaltningen.

 • Tibro kommun inför påminnelseavgift

  | Ekonomi

  Från och med 1 januari 2021 kommer Tibro kommun ta ut en påminnelseavgift (60kr) samt dröjsmålsränta (referensränta + 8 %) då kundfakturor inte betalas i tid.

 • Nyboskolan får ny ledning våren 2021

  | Barn & Utbildning

  Nyboskolans rektor och biträdande rektor får nya uppdrag inom förvaltningen. Tillförordnad rektor Emelie Ahlén Karlsjö kommer leda skolan tillsammans med en konsult som blir tillförordnad biträdande rektor under våren 2021. Rekrytering av en ny rektor kommer ske under våren.

 • Uppgradering HR-Plus och HR-Portalen 17/12

  | HR/Personal

  Torsdagen den 17/12 kommer HR-plus och HR-portalen att genomgå en uppdragering. Systemen kommer därför att vara stängda mellan kl. 11:30 - ca 17:00 samma dag.

 • Glimtar från året som gick

  | Kommunnyheter

  2020 är snart slut. Ett år som i mångt och mycket har präglats av den pågående pandemin. Men vad hände egentligen under året? Här presenteras ett axplock av årets viktigaste händelser.

 • Ändrade öppettider Servicedesk-Lön 8-14 dec

  | HR/Personal

  Under perioden 8 – 14 december kommer Servicedesk-Lön att ha ändrade telefontider. Telefonen kommer under den här perioden att vara öppen vardagar mellan 09:00 – 11:30.

 • Förbättrat arbetsklimat, lägre betyg för ledarskapet

  | HR/Personal

  Allt fler upplever ett förbättrat arbetsklimat jämfört med förra gången medarbetarenkäten genomfördes. Samtidigt visar resultatet att förtroendet för närmaste chef är lägre jämfört med 2018. Det är två slutsatser av den medarbetarenkät som Tibro kommun genomfört bland sina 1000 anställda.

 • Besöksförbud på Tibros äldreboenden

  | Socialtjänsten

  Folkhälsomyndigheten fattade den 3 december beslut om att införa ett tillfälligt besöksförbud på Tibros äldreboenden till och med den 12 december. Beslutet är fattat för att förhindra vidare spridning av covid-19 bland de boende i avvaktan på att nya nationella riktlinjer för införande av besöksförbud fastställs.

 • Bara nödvändiga vård- och omsorgsinsatser utförs på grund av personalbrist

  | Kommunnyheter, Socialtjänsten

  Den närmaste tiden kommer kommunens vårdtagare och brukare endast få hjälp med de allra mest nödvändiga omvårdnadsinsatserna. Orsaken till detta är stor sjukfrånvaro bland personalen. Beslutet, som fattats av socialchefen, gäller fram till den 13 december, men kan vid behov förlängas.