Inredans nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Centrala kollektivavtal tecknade

  | HR/Personal

  SKR har tecknat nya ettåriga kollektivavtal med Kommunal, Sveriges lärare, Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet, samt ett nytt avtal med AkademikerAlliansen som löper tillsvidare. Nu startar arbetet med den lokala översynen med att HR hanterar dialogen med berörda fackförbund och informerar lönesättande chefer om förutsättningarna som gäller.

 • Uppgradering av Medvind tisdagen den 16 april kl. 10:00-12:00!

  | HR/Personal

  Medvind uppgraderas till en ny version på tisdag 16 april mellan klockan 10:00 – 12:00. Systemet är inte tillgängligt under uppgraderingen. Observera att Medvind klient är stängd längre än till kl. 12:00, då ny version skickas ut efter uppgraderingen, Medvind via RDS är tillgänglig snabbare.

 • Kommunens introduktionsdag för nyanställda

  | Kommunnyheter, HR/Personal

  Måndagen den 6e maj genomför Tibro kommun en introduktionsdag för nyanställda medarbetare. Introduktionsdagen kommer likt tidigare år att arrangeras på Inredia. En inbjudan/kallelse har skickats ut till berörda medarbetare.

 • Kommunutmaningen är igång!

  | HR/Personal

  Kommunutmaningen är en hälsoutmaning där alla kan vara med och där du deltar i lag tillsammans med dina kollegor. Det finns några få platser kvar, passa på att anmäla dig innan de tar slut!

 • Introduktion till ledarskap: Framtidens ledare

  | HR/Personal

  Har du någonsin funderat på vad det skulle innebära att vara ledare inom offentlig verksamhet? Våra ledares dagliga utmaning är att skapa en effektiv verksamhet med goda resultat och hög kvalitet där medarbetare, vårdtagare, elever och/eller kommuninvånare är nöjda.

 • Våld i nära relation - information om utbildningsinsatser och stödmaterial för Tibro kommun som arbetsgivare

  | HR/Personal

  Arbetsplatsen ska vara en trygg miljö fri från våld. Under 2024 genomför Tibro kommun en satsning gällande våld i nära relation. Satsningen består bland annat av obligatoriska utbildningar för samtliga chefer och medarbetare samt stödmaterial.

 • Framgångsrik rekrytering av sjuksköterskor

  | Socialförvaltningen

  Under en längre period har Tibro kommun haft svårt att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster, vilket inneburit ökat beroende av bemanningsföretag. Men under vinterns rekryteringar har samtliga vakanser kunnat tillsättas. Inom loppet av två månader har åtta nya sjuksköterskor anställds. ”Vi kan nu ha två sjuksköterskor på varje äldreboende”, säger en nöjd Anna-Lena Broberg, enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

 • Tibro kommun deltar i SKR:s mätning av service och bemötande

  | Kommunnyheter, Tillväxt och utveckling

  Hur är Tibro kommuns service och bemötande? Det kommer flera av dem som kontaktar kommunen via telefon och eller mail att få bedöma i en enkät under perioden mars-maj. Enkäten ingår i en servicemätning som genomförs av organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.

 • Så arbetar det skolsociala teamet

  | Barn & Utbildning, Socialförvaltningen

  Det skolsociala teamet är en nystartad satsning med syfte att minska problematisk skolfrånvaro i årskurs 4-9. Satsningen är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Teamet består av Daniel (till vänster) och Sebastian (till höger) och målsättningen är att problematisk skolfrånvaro helt ska försvinna.

 • Ny enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen

  | Kultur & Fritid

  Tobias Ekman har tackat ja till att bli ny chef för fritidsenheten.