Inredans nyheter

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filtrera
 • Så hanteras Freja eID

  | Socialförvaltningen

  Inför införandet av socialförvaltningens nya verksamhetssystem, Lifecare, har alla berörda medarbetare fått information om att inloggning till systemet kommer att ske med en så kallad tvåfaktorsinloggning genom mobilapplikationen Freja eID. Här får du som kommer att arbeta i verksamhetssystemet aktuell information om Freja eID och hur du hanterar denna e-legitimation i ditt arbete.

 • Jubilarer uppvaktades av kommunen

  | HR/Personal

  Under festliga förhållanden bjöd Tibro kommun in till högtidsmiddag på Inredia för att visa sin uppskattning till de medarbetare som arbetat 25 och 40 år i kommunen.

 • KPA pension - Film om nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR 

  | HR/Personal

  Tibro kommun har erbjudit alla berörda medarbetare möjligheten att delta på digitala informationsträffar med KPA pension gällande det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR, som börjar gälla från 1 januari 2023. AKAP-KR omfattar de flesta som arbetar inom kommun, kommunalförbund samt kommunalt ägda bolag.

 • Nu kan företag och privatpersoner ansöka om bygglov och följa byggärenden digitalt

  | Samhällsbyggnad

  Måndagen den 21 november lanseras en ny e-tjänst, NovaBygg, i kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Det innebär att både företag och privatpersoner kan ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt.

 • Erbjudande om arbetsrättsliga seminarier för chefer

  | HR/Personal

  Inom ramen för samverkan bland Skaraborgs nio östra kommuner (Ö9) erbjuds nu en ny omgång av arbetsrättsliga seminarier under våren 2023 för chefer inom kommunerna.

 • Badhusstängning, sänkt inomhustemperatur och fritidsgårdsflytt för minskad elförbrukning

  | Kommunnyheter, Ekonomi

  Badhuset hålls stängt i fyra månader med start den 7 november. Verksamheten på fritidsgården Dojan flyttar till Nyboskolan. Och så sänks inomhustemperaturen i merparten av kommunens lokaler. Det är några av de åtgärder som Tibro kommun vidtar för att hålla nere elkostnaderna.

 • Ny PowerPointmall

  | IT och kommunikation

  Du som jobbar i PowerPoint upptäcker snart nya ikoner i menyn. Det är mallen som ändrats med flera iögonfallande förändringar!

 • Undersökningen om Hållbart medarbetarengagemang är nu igång fram till 28 november 2022!

  | HR/Personal

  Du är viktig för Tibro kommun, delta i vår undersökning om Hållbart medarbetarengagemang! Från och med idag, 7 november fram till 28 november 2022, har alla tillsvidareanställda och månadsanställda sedan 6 månader (anställts senast 1 maj) möjlighet att svara på enkäten!

 • Åtgärder för att möta högre elkostnader

  | Kommunnyheter

  Tibro kommun behöver vidta åtgärder för att möta de allt högre energipriserna. En av de planerade åtgärderna är att sänka inomhustemperaturen i kommunens lokaler. Undantagna från denna åtgärd är gruppbostäder och äldreboenden. Därutöver får samtliga verksamheter i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder. Nu behöver vi alla hjälpas åt att få fram förslag och idéer på hur vi kan hålla nere elkostnaderna.

 • Informationsträffar med KPA Pension

  | HR/Personal

  Nu i höst erbjuder Tibro kommun digitala informationsträffar om det nya tjänstepensionsavtalet AKAP-KR som kommer att omfatta de allra flesta medarbetarna från 2023-01-01.