Avvikelser

Här rapporterar du vårdskada eller risk för vårdskada

HSL - Vårdskador och risk för vårdskador som har drabbat, eller hade kunnat drabba en eller flera patienter i verksamheten. Händelsen kan ha inträffat i annan verksamhet men uppmärksammats i den egna verksamheten.

Här rapporterar du missförhållanden och andra avvikelser

Sol/LSS/missförhållande - Missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden i den egna verksamheten som drabbar en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma ifråga för insatser inom SoL eller i verksamheter enligt LSS.

Status för avvikelserapportering

Här kan du se status på din avvikelserapport

Definition av avvikelse

Här kan du läsa vad som menas med en avvikelse.

Rutin för avvikelsehantering

Här hittar du gällande rutin för avvikelsehantering.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']