Hygien och smittskydd

Kontakter

Rutiner, föreskrifter och webbutbildning om Hygien och smittskydd.

Hygien

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg

Vårdhygien riktad till kommunal vård och omsorg

Basal Hygien och klädrutiner

Regional rekommendation för kommunal vård och omsorg  Städning

Webbutbildning - Basala hygienrutiner

Film: Basal hygien i vård och omsorg 

 

Vårdhygien - Lokala rutiner

PowerPoint: Process vårdhygienutbildning inom vård och omsorg med länkar

Socialstyrelsens webbutbildning basala hygienrutiner i vård och omsorg

Checklista vårdhygienisktutbildning för enhetschef vid introduktion

Checklista vårdhygienutbildning för vård- och omsorgspersonal

Praktiskt prov - Basala hygienrutiner skyddsutrustning

Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar för vård- och omsorgspersonal

 

Hygienombud

Hygienombudets ansvarsroll och uppdrag

 

Smittskydd

Vårdriktlinjer smittskydd västra Götaland

Rutin för vård av personer med ESBL

Introduktionsfilm: Grundläggande smittförebyggande åtgärder (vgregion.se)

 

Skär- och sticksår

Blankett för anmälan om stick och skärskada

Rutin för handläggning av stick och skärskador

 

Tarmsmitta

Tarmsmitta – virusgastroenterit Lokal handlingsplan

Tarmsmitta (vgregion.se)

Gastroenterit - kommunal vård Gastroenterit - kommunal vård - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se)

 

Farligt avfall

Information om farligt avfall

Beställningsrutin av stora förpackningar för smittförande avfall

Transport av smittförande avfall