Hygien och smittskydd

Kontakter

Rutiner, föreskrifter och webbutbildning om Hygien och smittskydd.

Vårdhygieniska styrdokument 

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg

Vårdhygien riktad till kommunal vård och omsorg

Basala Hygien och klädrutiner

Städning

Tvätthantering personalkläder och patientkläder

Fysiska förutsättningar för basala hygienrutiner

Skyddsutrustning - För hygienombud i kommunal vård

Vårdhygieniska argument

 

Vårdhygien - Lokala rutiner

Utbildning: Hygienkörkort för kommunal vård och omsorg

Utbildningsmaterial vårdpersonal - för hygienombud

Checklista vårdhygienisktutbildning för enhetschef vid introduktion

Checklista vårdhygienutbildning för vård- och omsorgspersonal

Praktiskt prov - Basala hygienrutiner skyddsutrustning

Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar för vård- och omsorgspersonal (dokument för påskrift)

 

Hygienombud

Hygienombudets ansvarsroll och uppdrag

 

Smittskydd

Vårdriktlinjer smittskydd västra Götaland

Introduktionsfilm: Grundläggande smittförebyggande åtgärder (vgregion.se)

 

Skär- och sticksår

Information vid skär och sticksår (vgregion.se)

 

Tarmsmitta

Tarmsmitta – virusgastroenterit Lokal handlingsplan

Tarmsmitta (vgregion.se)

Gastroenterit - kommunal vård Gastroenterit - kommunal vård - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se)

 

Farligt avfall

Information om farligt avfall