Om telefoni och IT-support

Tibro har gemensam IT-support med Hjo och Skövde. IT-supporten utgår från Skövde. Vi har ett växeltekniskt samarbete med Hjo, Karlsborg och Skövde där tekniken är installerad i Skövdes datacenter. Vi har ett telefonistsamarbete med Hjo och Karlsborg där svarsstället är Hjo.

Behöver du nå IT-supporten ringer du IT-supporten på kortnummer 18183 (0504-18183). Supporten är bemannad kl 7.30-16.30 (fredagar 16.00). IT-supporten är gemensam med Skövde och Hjo och är stationerad i Skövde stadshus. Genom att du ringer finns möjlighet för supportteknikern att ställa kompletterande frågor och i en del fall kan din dator fjärrstyras direkt. Uppgift om datornamn framgår ofta på en klisterlapp på datorn, på datorns skrivbord och på bärbara datorer under batteriet. På datorer inköpta 2016 eller senare är serienumret datornamnet.

Kontaktcenter ansvarar för abonnemangsfrågor och kontaktuppgifter

Abonnemangs- och anknytningsfrågor när det gäller telefoni framför du till svarsstället i Hjo. Du når telefonisterna genom att ringa 18000 eller vår automatiska telefonist på 18200 (0504-18200) och begära telefonist eller växel. Du når telefonisterna även på växelnumret 0504-18000.

När en person börjar eller slutar på kommunen ska detta anmälas skriftligt via e-postadressen kontaktcenter@hjo.se. Detsamma gäller namn- och kontaktuppgiftsändringar. Ange vad personen heter och uppge titel, enhet, telefonanknytning och e-postadress.

Informationen som läggs in i telefonhänvisningssystemet hämtas upp automatiskt av vår webbplats, så när en person finns inlagd där skapas även ett kontaktkort till personen på Tibro kommuns webbplats. Om en persons kontaktuppgifter inte ska visas på webben meddelar du växeln detta, så kan de markera detta i telefonhänvisningssystemet.

IT-akuten - och rutin vid IT-störningar

IT-akuten är bemannad dagtid vardagar i Skövde. Fr.o.m. 2016 finns IT-akuten även i kommunhuset i Tibro. Det innebär att du som har en trasslande dator, telefon eller någon annan IT-pryl kan gå till IT-akuten tisdagar kl 13-15 och torsdagar kl 9.30-11.30. IT-akuten finns i anslutning till f d akutintaget till Närhälsan.

Tibro kommuns IT- och kommunikationsenhet har ingen jour. Det betyder att uppstår IT-störningar utanför kontorstid hänvisas du till närmaste chef, som får avgöra om supportärendet kräver uppmärksamhet före morgonen nästa vardag. Det är din närmaste chef, som överväger att kontakta IT-chefen. Vår IT-driftleverantör Skövde har tekniker i bakjour för mer omfattande fel i nätverk eller servermiljö, men det är inte en jour användare i Tibro kan ringa.

Serviceportalen

Vi tror att du ofta kan utföra dina IT-önskemål själv! Prova Serviceportalen, här kan du bl.a. lägga beställningar på produkter, lägga till skrivare och göra förändringar i teleabonnemanget.