Om telefoni och IT-support

Tibro har gemensam IT-support med Hjo och Skövde. IT-supporten utgår från Skövde. Vi har ett växeltekniskt samarbete med Hjo, Karlsborg och Skövde där tekniken är installerad i Skövdes datacenter. Vi har ett telefonistsamarbete med Hjo och Karlsborg där svarsstället är Hjo.

Behöver du nå IT-supporten ringer du IT-supporten, som är gemensam med Skövde, Karlsborg och Hjo och är stationerad i Skövde stadshus. Genom att du ringer finns möjlighet för supportteknikern att ställa kompletterande frågor och i en del fall kan din dator fjärrstyras direkt. Uppgift om datornamn framgår ofta på en klisterlapp på datorn, på datorns skrivbord och på bärbara datorer under batteriet. På datorer inköpta 2016 eller senare är serienumret datornamnet. Två dagar i veckan finns IT-support på plats i Tibro.

Kontaktcenter

Abonnemangs- och anknytningsfrågor när det gäller telefoni framför du till svarsstället i Hjo. Du når telefonisterna genom att ringa 18000 eller vår automatiska telefonist på 18200 (0504-18200) och begära Kontaktcenter Tibro eller växeln Tibro. Du når telefonisterna även på växelnumret 0504-18000.

När en person börjar eller slutar på kommunen ska detta anmälas skriftligt via e-postadressen kontaktcenter@hjo.se. Detsamma gäller namn- och kontaktuppgiftsändringar. Ange vad personen heter och uppge titel, enhet, telefonanknytning och e-postadress.

Rutin vid IT-störningar

Tibro kommuns IT- och kommunikationsenhet har ingen jour. Det betyder att uppstår IT-störningar utanför kontorstid hänvisas du till närmaste chef, som får avgöra om supportärendet kräver uppmärksamhet före morgonen nästa vardag. Det är din närmaste chef, som överväger att kontakta IT-chefen. Vår IT-driftleverantör Skövde har tekniker i bakjour för mer omfattande fel i nätverk eller servermiljö, men det är inte en jour användare i Tibro kan ringa.

Serviceportalen

Vi tror att du ofta kan utföra dina IT-önskemål själv! Prova Serviceportalen, här kan du bl.a. lägga beställningar på produkter, lägga till skrivare och göra förändringar i teleabonnemanget.