Rutiner personuppgifter

Personuppgifter och känsliga personuppgifter via e-post

Grunden är att personuppgifter och framförallt inte känsliga personuppgifter skickas med e-post. Skälet är att e-post kan röjas. E-postmeddelanden som skickas mellan kommunanställda kan inte kopieras av obehöriga. Men skickas e-post till andra mottagare, som inte är anställda i Hjo, Skövde eller Tibro kommuner, ändras förutsättningarna. Med de rätta förutsättningarna kan e-post som skickas utanför det lokala nätverket kopieras och läsas.

Men om känsliga personuppgifter eller skyddsvärd information ska skickas via e-post måste den krypteras. Principen är att både avsändare och mottagare använder en metod som försvårar att informationen hamnar i orätta händer.

För att få reda på hur du krypterar e-post tar du kontakt med Servicedesk IT.