Anställning personal

Arbetsgång för chefer och rektorer vid anställning av personal m.m.

Vid anställning av ny personal eller förlängning av anställning, skall chefer och rektorer använda följande formulär: Anställning personal

När formuläret skickats iväg , får varje berörd administratör och IT ett meddelande så att alla bakomliggande arbetsuppgifter kan utföras . Endast ett meddelande , med detta formulär, för nyanställning eller förlängning av anställning, skall skickas in.

 

 

 

Nedanstående process ej klar !!

Rutiner vid avslutning- eller uppehåll av tjänst:

Vid avslutning av tjänst, tjänstledighet eller föräldraledighet skall besked lämnas från rektor/chef till (BUN-Admin) och BUN-IT om (förändring av tjänst) samt återlämning av dator och iPad. 

Formulär för: Återlämning av Dator/iPad (Förändring av tjänst och återlämning dator/iPad)