Anställning personal

Arbetsgång för chefer och rektorer vid anställning av personal m.m.

Vid anställning av ny personal eller förlängning av anställning, skall chefer och rektorer använda följande formulär: Anställning personal

När formuläret skickats iväg , får varje berörd administratör och IT ett meddelande så att alla bakomliggande arbetsuppgifter kan utföras . Endast ett meddelande , med detta formulär, för nyanställning eller förlängning av anställning, skall skickas in.