Ta emot leveranser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det finns några viktiga saker att tänka på när man tar emot en leverans.

OBS! Sidan är under utveckling. Felaktig och ofullständig information kan förekomma.

 

Att tänka på vid leverans

Vid leverans (när en tjänst slutförs eller en vara mottages) ska avstämning mot beställning eller orderbekräftelse/kvitto göras. Kontrollera alltid att leveransen stämmer med det som beställts eller avtalats (rätt mängd, kvalitet, resultat, effekt, pris osv). Vid fel, kontakta leverantören omgående för att reda ut felaktigheterna.

Skadat eller försvunnet gods

Är godset eller emballaget redan vid avlämnande skadat ska detta rapporteras till speditören (det företag som kör ut godset). Chauffören ska ta emot en skadeanmälan och godsmottagaren får en kopia.

Leveranskontroll och godkännande

 

Inleverans i Proceedo

Om beställningen gjorts i Proceedo så ska en inleverans kvitteras i Proceedo så att betalningen kan slutföras automatiskt. Gör man inte detta finns risk för extra administration och fakturahantering.