Rekrytering av ny personal

Rutiner för rekrytering av ny personal

1.  Ansvarig chef upprättar kravprofil
 

2.  Ansvarig chef kontaktar HR för eventuell omplacering och företrädesrätt.

3.  Vid eveutell utökning av tjänst ska ansvarig chef skicka blanketten. Behovsprövning anställning/rekrytering till skolchef.

4.  Ansvarig chef upprättar annons utifrån mallar som finns hos HR-enheten.


5.  Ansvarig chef skickar annonsmall till HR-enheten för publicering. Inlogg till rekryteringsplattform administreras av HR.

6.  Urval av sökande till tjänsten för intervju bör göras av minst två personer.

7.  Intervjutillfället

- Ta kopia på utdrag ur belastningsregisteret.
- Ta kopia på lärarlegitimationen.
- Mall för intervjufrågor 


8. Referenstagningsmall

9. Slutgiltig bedömning

När anställningsavtalet är påskrivet:

- Ta personlig kontakt med de sökande som varit på intervju.
- Meddela HR att rekryteringen är avslutad.
- HR avslutar processen i rekryteringsverktyget och övriga sökande får ett meddelande att tjänsten är tillsatt .

Riktlinje rekrytering - Fastställd av Kommunstyrelsens personalutskott, 2019-09-24