Personal

Socialförvaltningen är indelad i två huvudblock:

  • Vård och omsorg
  • Individ & familjeomsorg och funktionsnedsättning

Inom socialförvaltningen arbetar ca 415 medarbetare.
I förvaltningen arbetar följande personalkategorier: 

Vård - och omsorg:

Verksamhetschef (VO-chef)
Enhetschef
Verksamhetsresurser
Samordnande sjuksköterska inom demens
Distriktssköterskor
Sjuksköterskor
Sjukgymnaster
Arbetsterapeuter
Rehabassistenter
Aktivitetsledare
Undersköterskor
Vårdbiträden
 

Individ- & familjeomsorg och funktionsnedsättning:

Verksamhetschef (IFO-chef)
Enhetschef
Myndighetshandläggare
Skötare
Behandlingsassistenter
Familjebehandlare
Verksamhetspedagog
Stödassistent
Stödbiträde
Stödpedagog
Personliga assistenter
Ledsagare
Anhörigvårdare

Övergripande:
Socialchef
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska, kvalitetsutvecklare)
SAS (socialt ansvarig samordnare, kvalitetsutvecklare)
Utredningssekreterare
Förvaltningssekreterare
IT-samordnare 

Utlokaliserad verksamhet:
Personliga ombud - Psykiatri