Begäran om registerutdrag

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

I dataskyddsförordningen finns ett antal rättigheter beskrivna som gäller för de registrerade, det vill säga för de personer vars uppgifter vi behandlar. En sådan rättighet är att registrerade kan begära ett så kallat registerutdrag, för att få veta om hans eller hennes personuppgifter behandlas och i få fall på vilket sätt.

Informationen ska ges till den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen (artikel 15) anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Vid en förfrågan hänvisas personen till blankett för Begäran om registerutdrag som finns på kommunens webbsida, alternativt skrivs blanketten ut och skickas till personen som begär registerutdraget.

Blankett för begäran om registerutdrag 
Rutin vid begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen