Så kommunicerar vi i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Bemötande-pratbubbla

Som anställd är du ett ansikte utåt för Tibro kommun som organisation och för Tibro som ort. Vad du säger och gör och hur du bemöter kommunens invånare påverkar bilden av Tibro. I ditt uppdrag ingår att ha ett serviceinriktat och professionellt bemötande.

Information till och kommunikation med kommunens invånare och andra intressenter är en grundförutsättning för att: 

  • Tibro kommun ska kunna utvecklas. 
  • Tibroborna ska kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter och kunna ta del av den kommunala service som erbjuds. 

En kommun har enligt lag skyldighet att tillhandahålla information. På Tibro kommun strävar vi efter att vår information ska vara saklig, korrekt och öppen. 

Vår kommunikation ska:

  • sprida budskapet om vad Tibro står för. Våra kärnvärden är omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft. Det innebär att vi bemöter alla på ett vänligt och respektfullt sätt och är måna om att handlägga ärenden så snabbt och effektivt som möjligt. 
  • inbjuda till dialog och konversation, så att kommuninvånare och andra ges möjlighet att komma till tals och för att ta vara på den kraft och utveckling som dialogen skapar.
  • vara marknadsförande och inspirerande. Berätta gärna med stolhet och ödmjukhet om den verksamhet du arbetar i. Finns det saker som inte fungerar, försök bidra till att verksamheten utvecklas på ett konstruktivt sätt.

Information som publiceras i media eller sprids på andra sätt ska ha en tydlig avsändare, som inte lämnar några tvivel om att det är Tibro kommun som ansvarar för informationen. Hur detta kommuniceras beskrivs på sidorna Grafisk profil, Annonsering, Digital publicering och Kläder, fordon och representation. 

Du är kommunens ansikte utåt!

Som medarbetare i Tibro kommun är du kommunens ansikte utåt, vilket innebär att du vid behov ska kunna förmedla kunskap om den del av den kommunala servicen som du arbetar med på ett sakligt och informativt sätt. 

Det är vi tillsammans som bidrar till vilken bild som förmedlas av kommunens verksamheter. DU är TIBRO! 

Alla medarbetare har ett personligt ansvar för att hålla sig informerade och att informera andra, om allt som är av betydelse för de egna arbetsuppgifterna och det egna verksamhetsområdet. 

För att kunna ta detta ansvar behöver du kunna hålla dig informerad om vad som är aktuellt på din egen arbetsplats och i kommunen som helhet. Viktig, aktuell information ska förmedlas av din chef på arbetsplatsträffar.

Via vårt gemensamma intranät, Inredan, har du tillgång till aktuell information och policys, riktlinjer och andra dokument som du behöver i ditt arbete. 

Peter Legendi
IT- och kommunikationschef

Christina Froh
Kommunikationsstrateg