Välkommen till KSF:s intranät

På kommunstyrelseförvaltningens del av Inredan finns information som du behöver i ditt arbete. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://www.tibro.se/inredan/ksf

De enheter som ingår i kommunstyrelseförvaltningen är ekonomi, HR,  kansli,  kommunikation och Tillväxt Tibro. Förvaltningschef är kommunchefen.