Bokningar och beställningar

Behöver du ny namnskylt eller kanske en Regionen Runt biljett? Här hittar du mer information om vilka beställningar du kan göra.

När anställda i kommunen vill beställa namnskyltar görs detta via receptionen i kommunhuset. Beställning görs av närmaste chef.

Varje verksamhet beställer visitkort själva hos tryckeriet Just Nu i Skövde. Du fyller i namn, titel och kontaktuppgifter i en färdig visitkortsmall, som skickas till tryckeriet. Tibro kommun har två typer av visitkort, ett normalstort och ett större med plats för tidsbokning på baksidan.

Tåg

Vi hjälper dig med dina korta och långa resor. Du kan enkelt låna cykel eller boka din Regionen Runt biljett här.

Passerkort

Du som behöver nytt passagekort eller göra förändringar på kortet vänder dig till kommunreceptionen i Kommunhuset.