Brandskyddsutbildning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

couple using a fire extinguisher

Räddningstjänsten i Skaraborg tillhandahåller brandskyddsutbildning för all kommunal personal. Utbildningarna är digitala och finns tillgängliga året om och varje verksamhet kan bestämma när och hur ofta utbildningen ska genomföras.

Utbildningarna nås via Räddningstjänstens hemsida under fliken utbildning. Alla utbildningar kan genomföras enskilt eller i en större eller mindre grupp under ett APT eller ett annat möte.  Det är teoretiska, så kallade e-learningsutbildningar.

Tre typer av utbildning erbjuds:

  • Brandskyddsutbildning grund, som riktar sig till samtlig personal inom kommunen, såväl tills vidare anställd personal som vikarier.
  • Brandskyddsutbildning fortbildning vård och omsorg, som riktar sig till personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter som redan har genomgått en grundutbildning.
  • Brandskyddsutbildning fortbildning skolpersonal, som riktar sig personal inom kommunens skolverksamheter som redan har genomgått en grundutbildning.

Grundutbildning eller fortbildning?

Med grundutbildning menas antingen att man har genomfört den nya e-learningsutbildningen eller någon av Räddningstjänstens tidigare platsbundna utbildningar. 

Är det mer än fem år sedan personalen genomförde en utbildning, är rekommendationen att grundutbildningen genomförs igen, före någon av fortbildningsutbildningarna. 

Obligatoriskt kunskapstest

Efter genomförd utbildning gör den anställde ett kunskapstest. Lyckas individen få alla rätt utfärdas ett kursbevis, som visar att hen genomgått utbildningen. Detta kursbevis ska därefter skickas till ansvarig chef som dokumenterar att personen ifråga har genomgått utbildningen. 

Dokumentationen sker i systemet WinLAs Webb, där ansvarig chef registrerar utbildningen som en kompetens. 

Det går till så här:

  • Sök efter personen i sökrutan "Sök personal" och klicka dig in på rätt person.
  • Tryck på Kompetens på vänster sida.
  • Tryck lägg till på höger sida.
  • Klicka dig fram i trädet till den kompetens som du vill lägga till på personen och tryck "Spara". Här är det även möjligt att ange vilken gilitighetstid kompetensen har.

Mer information om WinLas Webb finns här på intranätet: