Värmebölja

Här hittar du råd och information om vad som gäller vid värmeböljor.

Råd vid värmeböljor

Råd vid värmeböljor - särskilda råd till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal (folkhalsomyndigheten.se)

Temperaturkontroll

Vid avvikande temperaturer behöver åtgärder vidtas. Kontrollera vilka läkemedel som klarar förhöjda temperaturer respektive vilka som måste kasseras om temperaturen har varit avvikande under en längre tid. Mest känsliga för värme är lösningar, såsom orala lösningar och injektionslösningar. Man bör vara extra noga med att syna dessa före administrering och kassera vid missfärgning, utfällning eller kristallbildning. Läkemedel klarar oftast förvaring vid förhöjda temperaturer under kortare tid utan att effekt eller säkerhet påverkas.

Temperaturkontroll - Förvaring av läkemedel - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

Läkemedelsförråd/rum

Kontrollerna dokumenteras i en temperaturkontrollista. Denna sparas i ett år eller enligt vårdgivarens riktlinjer. Termometrarna bör kalibreras eller bytas en gång/år.

Kontroll och dokumentation av rumstemperatur där läkemedel förvaras, läkemedelsförråd/ rum, ska utföras 1 gång/vecka under sommaren, juni, juli, augusti och vid behov vid inkommande värmebölja eller misstanke om förhöjd temperatur

- Bilaga 7, Rutin och signering av temperaturkontroll i läkemedelsförråd och kylskåp 2023.doc (tibro.se)

Läkemedel som förvaras i läkemedelskåp hos patient

Enhetschef ansvar
Särskilda boende - Temperaturen kan skilja mycket mellan olika rum. Det bör därför finnas en termometer hos alla boende, samt i allmänna utrymmen detta för att skydda de boende.

Hemvård - Rekommendera vårdtagare att skaffa en inomhustermometer

Till chefer/arbetsledare inom vård och omsorg - planera vård och omsorg inför värmeböljor (folkhalsomyndigheten.se)

Från vårdhygien – Åtgärder vid värmebölja

Sommarinformation från Vårdhygien 2024.pdf (vgregion.se)