Uppskattad teknisk service i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

6 december 2019

Kommunnyheter, Samhällsbyggnad

Tibro kommun bedöms ha den femte bästa tekniska servicen i landet. Kommunen får nämligen återigen en framskjuten placering i SKR:s, Sveriges Kommuners och Regioners nöjdhetsundersökning Kritik på teknik.

Nöjdhetsundersökningen ger Tibro en sammanvägd indikator på 7,52. Det säger i sig inte särskilt mycket, men i jämförelse med 101 andra undersöka kommuner så placerar det kommunen på femte plats. Undersökt teknisk service är vägstandard, snöröjning, parker, vattenkvalitet och avfall. Högst betyg får Tibro för sitt dricksvatten.

I videofilmen ger samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson, VA-chefen Mikael Jonsson och enhetschefen för gata-park sina förklaringar till det fina betyget från kommunmedborgarna.