Ökad restriktivitet övervägs

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

10 december 2019

Ekonomi

Efter några ekonomiskt goda år står Tibro kommun inför kärvare tider. Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott gett kommunchefen Kristina Lundgren i uppdrag att fatta beslut om restriktivitet när det gäller anställningar och inköp.

Det som oroar är osäkerhet kring ekonomin och ökad risk för underskott nästa år. Barn- och utbildningsnämnden riskerar att gå med underskott 2020. Dessutom kommer socialnämnden att ta med sig en obalans i budgeten in i 2020.

Kristina Lundgren kommer 17 december att presentera ett förslag för de fackliga organisationerna och då genomföra en MBL-förhandling. När förhandlingen avslutats kan beslut om restriktivitet fattas.