Alkohol och droger

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

En drogfri arbetsplats är en förutsättning för att de tjänster som kommunen utför är av så hög kvalitet att kommuninvånarnas förtroende bibehålls. Därför har Tibro kommen en drogpolicy.

Ingen tillåts att vistas påverkad på arbetet. Den som är påverkad på arbetet ska avvisas och löneavdrag ska alltid göras. Medarbetaren ska hjälpas till att ta itu med sina drogproblem. Alla anställda som är påverkade på arbetet ska besöka företagshälsovården för provtagning och samtal och därefter erbjudas vård eller hjälp att söka lämplig behandling.

Mer information om vad som klassificeras som droger, tillvägagångssätt vid misstanke om missbruk och annan information finns i Tibro kommuns drogpolicy.