Övertid

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Övertid är beordrat arbete som ligger utanför den normala arbetstiden. Det finns två typer av övertid:

Enkel övertid - 2 timmar närmast före och 2 timmar efter ordinarie arbetstid.

Kvalificerad övertid - övertidsarbete under annan tid än 2 timmar närmast före eller 2 timmar efter ordinarie arbetstid.

Arbetstid som förändrats genom ändrad förläggning eller förskjutning räknas som ordinarie arbetstid och inte övertid. Kompensation för övertid är ledighet eller kontant ersättning.

Deltidsanställd

En deltidsanställd som arbetar utöver sin ordinarie arbetstid får ersättning för fyllnadsarbete upp till heltid. Arbetar du mer än heltid så räknas övrig tid som övertid (enkel och kvalificerad).

För mer information om vad som gäller för dig kontakta närmsta chef eller HR-konsult.
All övertid registeras i systemet Medvind.