Så var ambassadörsutbildningen upplagd

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Utbildningen till kommunambassadör genomfördes under hösten 2021 och våren 2022. Vid fyra tillfällen utbildades nio medarbetare till att bli värdegrundsledare. Deltagaren fick lära dig att leda och inspirera andra samt fördjupa förståelsen för dina egna drivkrafter och behov.

Ambassadörsprogrammet omfattade fyra utbildningstillfällen: 27 oktober 2021, 15 december 2021, 24 februari 2022 och 28 april 2022.

Utbildningstillfälle 1 - 27 oktober 2021

Vid det första utbildningstillfället kommer du att få:

Kunskap om Tibros historia och de värderingar som genomsyrar. såväl orten som kommunen som organisation. Genomgång av kommunens vision och mål. Arbete med Tibro kommuns värdegrund

Utbildningstillfälle 2 - 15 december 2021

Vid utbildningstillfälle två satte vi fokus på vad det innebär att vara en god ambassadör.

Utbildningstillfälle 3 - 24 februari 2022

Vid tillfälle tre självledarskap på programmet. Då fick deltagaren få tillfälle att upptäcka vad som är sina drivkrafter och behov, vilket är viktigt för att kunna kunna inspirera, leda och motivera andra. Vid detta tillfälle diskuterades gruppen även att prata om vad en organisationskultur är och hur den formas.

Utbildningstillfälle 4 - 28 april 2022

Vid det fjärde och sista tillfället fick deltagarna praktiska verktyg i medveten kommunikation, det vill säga kunskap om hur förtroendekapital skapas.