Handbok för chefer Covid-19

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Tibro kommun som arbetsgivare har ett ansvar att planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott av smittsam sjukdom på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt.

Här hittar du som chef de arbetsmiljöverktyg som ska användas avseende exempelvis dokumentation vid exponering för smitta, rapportering av allvarligt tillbud/arbetssjukdom/arbetsskada, mall för riskbedömning med mera.