Arbetsmiljöverktyget

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Sedan 1 oktober 2020 har Tibro kommun infört ett system för rapportering av tillbud och olyckor, Arbetsmiljöverktyget. I denna webbapp får du även tillgång till Tibro kommuns policys och rutiner gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt lagar, förordningar, AFS:ar och arbetsmiljörelaterade definitioner.

Länkarna nedan fungerar med webbläsarna Microsoft Edge eller Google Chrome.
Microsoft Internet Explorer fungerar inte
.

Inloggning till chefer

https://tibro.arbetsmiljoverktyget.se/

Rapportera ärenden

https://tibro.arbetsmiljoverktyget.se/app

QR-kod för att rapportera ärenden

Du kan även rapportera tillbud och olyckor via en QR-kod. Den hittar du här.

Support medarbetare

https://arbetsmiljoverktyget.se/support/medarbetare/

Film - rapportera ett ärende

https://www.youtube.com/watch?v=V5GR4fM-V40#action=share

Guide - såhär lägger du till Arbetsmiljöverktyget på din telefon

Guide - Android

Guide - Iphone

APT-material

APT-material rapportering tillbud och olyckor