Rapportering av tillbud och olyckor - Arbetsmiljöverktyget

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Logga arbetsmiljöverktyget

Tibro kommun använder sig av systemet Arbetsmiljöverktyget för rapportering av tillbud och olyckor. I denna webbapp får du även tillgång till Tibro kommuns policys och rutiner gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt lagar, förordningar, AFS:ar och arbetsmiljörelaterade definitioner.

Länkarna nedan fungerar med webbläsarna Microsoft Edge eller Google Chrome. Microsoft Internet Explorer fungerar inte.