Sommarhälsning från kommunchefen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunchef Gustav Olofsson står i park

19 juni 2024

Kommunnyheter

Vi summerar ett händelserikt halvår – tack för ert engagemang!

Tibro är en intressant kommun, en kommun på frammarsch. Det är därför jag tycker det är så spännande att jobba här och det var också en del i det som lockade mig när jag kom hit för ett drygt år sedan. Några av mina uppdrag har varit att öka fokuset på tillväxt, stärka kommunens arbetsgivarvarumärke samt att skapa bättre förutsättningar för Tibro kommun att jobba med digitalisering och innovation och nu, ett halvår in i 2024 är det glädjande att börja se resultat av detta och mer är att vänta.

Flera satsningar som kommunen gjort med bland annat ny näringslivschef, kommunikationschef och trygghets- och säkerhetssamordnare har fallit på plats och vi har också skruvat lite i organisationen. Det är hög fart på många områden! Vi har bland att kommit i gång ordentligt med arbetet med trygghet och brottsförebyggande åtgärder och vi har precis introducerat ett kommande projekt för att förbättra chefers förutsättningar. Vi har också på ett tydligare sätt inkluderat kommunens bolag, Tibro Energi och Tibrobyggen i planerings- och utvecklingsarbetet och det är väldigt kul att se hur koncernperspektivet börjar märkas inom fler och fler områden.

Stort fokus framåt

Utöver det händer det hela tiden mycket i organisationen, det finns ett stort driv och engagemang här och det är roligt att se. Vi jobbar med centrumutveckling, nya bostäder planeras och vi utvecklar vårt näringslivsarbete, för att nämna något. Vi har också nyligen byggt om och byggt nytt för våra unga, vi levererar hög kvalitet i våra verksamheter. Vi har startat ett skolsocialt team, där socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans jobbar för att unga ska vara i skolan och inte sitta hemma. Det arbetet har bara varit i gång sedan februari och har redan haft stor effekt, det är glädjande.

Jag vet att ni alla varje dag gör ett stort arbete för att vi ska fortsätta leverera den bästa kommunala servicen. För egen del har jag haft stort fokus på omställning Skaraborg och att stärka Tibros roll i det. Kommunerna i Skaraborg behöver hjälpas åt i omställningsarbetet och här ska Tibro vara en aktiv part! Många etableringar är på gång, där fler bostäder är en av de största utmaningarna. För Tibros del handlar det både om att ta en aktiv roll i omställningen samtidigt som det är en viktig fråga för oss eftersom Tibro behöver växa med fler invånare för att på sikt kunna klara av att finansiera och kompetensförsörja välfärden och vårt näringsliv. Vi ska ta större plats i Skaraborg, vi ska visa för andra vilken bra plats Tibro är. När jag är ute på möten och besöker andra delar av regionen och landet hör jag att man märker att det är något på gång i Tibro. Det är så det ska vara tycker jag, att vi gör mycket och att det märks. Målet är att fler ska välja att besöka oss, att bosätta sig här och välja att etablera sitt företag här – det gynnar oss alla i längden.

Gas och broms i vår fortsatta resa

Vi är i slutfasen av den resan vi har gjort med vårt budgetarbete inför 2025-2027. Alla förvaltningar har varit med och bidragit till det underlag som politiken sedan har arbetat vidare med och den 17 juni beslutade fullmäktige om budgeten. Vi står inför ett tufft ekonomiskt läge de kommande åren men samtidigt levererar vi mycket med bra framdrift inom många områden, de kommande åren kommer vi behöva gasa och bromsa samtidigt vilket kommer vara utmanade. Vi jobbar med att bygga förmåga att hantera det som är våra utmaningar bland annat genom ökat fokus på digitalisering och automatisering. En stor utmaning inom många verksamheter har varit att tillsätta nyckelfunktioner som varit vakanta och där har vi kommit långt, bland annat är ledningen på socialförvaltningen nu i det närmaste fulltalig och kommer därmed också kunna skapa bättre förutsättningar att hantera de utmaningar som finns.

Nu går vi snart på lite välförtjänt semester och personligen går jag på ledighet med en god känsla, en känsla av att vi jobbar bra framåt, att det händer bra saker i Tibro, och det är naturligtvis tack vare allt ert arbete!

Innan jag går på ledighet kommer jag åka till Almedalsveckan tillsammans med näringslivschefen och fortsätta jobba för att sätta Tibro på kartan. Där har vi möjlighet att skapa än fler näringslivskontakter och marknadsföra vår kommun som en plats att verka i och bo på.

En intensiv och spännande höst

Sommaren går fort och snart har vi en höst att se fram emot! Det kommer vara viktigt att fortsätta att jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare och att på riktigt starta upp projektet med chefers förutsättningar, det är ett arbete som kommer komma oss alla tillgodo. Vi ska också omsätta budgetarbetet i våra verksamheter.

Men först hoppas jag på en fin sommar och att alla kan få en välförtjänt ledighet. Tack för det jobb ni gör, det är ni som ser till att vi utvecklas och är en kommun att räkna med.

Gustav Olofsson
Kommunchef