Systematiskt förbättringsarbete

För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete.

Klicka på respektive del i det systematiska förbättringsarbetet för att ta del av mer information:

Riskanalys   Egenkontroll   Avvikelsehantering